เตือน “สูบบุหรี่” เสี่ยงเกิด “Long Covid” มากกว่าถึง 16.1%

เตือน “สูบบุหรี่” เสี่ยงเกิด “Long Covid” มากกว่าถึง 16.1%

“การสูบบุหรี่” เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนที่ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มโอกาสจะเกิดอาการ “Long Covid” ได้ในภายหลัง

อาการ “Long Covid” หรือ “ลองโควิด” อาการที่ยังคงหลงเหลือหลังจากติดเชื้อโควิด-19 เป็นหนึ่งในอาการที่หลายคนกังวล เพราะแม้จะรักษาตัวเองให้หายแล้ว แต่ก็ยังต้องหวั่นใจว่าจะต้องเผชิญกับภาวะลองโควิด ที่ยังเสี่ยงถึงชีวิตได้

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงอาการลองโควิดที่พบว่า จะมีอาการ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย หายใจลำบาก ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ และแน่นหน้าอก ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการลองโควิด คือ เพศหญิง อายุน้อย อาศัยในชนบท ภาวะทุพพลภาพ และสูบบุหรี่ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของประเทศอิตาลี ซึ่งผลสำรวจพบว่า เพศหญิงและการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของภาวะลองโควิด

เตือน “สูบบุหรี่” เสี่ยงเกิด “Long Covid” มากกว่าถึง 16.1%

ซึ่งล่าสุด ยังมีการสำรวจพบอีกว่า “การสูบบุหรี่” เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนที่ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มโอกาสจะเกิดอาการ “ลองโควิด” (Long Covid) ได้ในภายหลังอีกด้วย 

มีงานวิจัยชิ้นแรกเป็นการทำการศึกษาขึ้นในประเทศบังคลาเทศ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร BMJ Global Health เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีการสำรวจผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 14,392 ราย เพื่อศึกษาติดตามอาการลองโควิด และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง พบว่าในระยะเวลา 3 เดือนหลังติดเชื้อ มีจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับอาการลองโควิด 16.1%  

เตือน “สูบบุหรี่” เสี่ยงเกิด “Long Covid” มากกว่าถึง 16.1%

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายกสมาคมอุรุเวชช์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาวะ “Long Covid” เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังวิตก และกำลังมีการศึกษาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ในประเทศไทยมีการรายงานผู้ป่วยที่เป็น “ลองโควิด” ออกเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง มีทั้งที่มีอาการเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงจนเสียชีวิต งานวิจัยสองชิ้นนี้เป็นงานแรกๆ ที่พบว่า การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของอาการ “Long Covid” แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ เพราะก่อนหน้านี้มีงานวิจัยออกมาจำนวนมากที่ชี้ชัดว่า คนที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักหรือเสียชีวิตหากติดโควิด-19 มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่

คนที่ป่วยรุนแรงจากโควิด-19 ถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะเกิดภาวะ Long Covid อยู่แล้ว จึงอยากเตือนผู้ที่สูบบุหรี่ให้ใช้โอกาสนี้ในการเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรไปเริ่มสูบ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บป่วยให้กับตัวเองโดยเฉพาะในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง” นายกสมาคมอุรุเวชช์แห่งประเทศไทย กล่าว

ข้อมูลอ้างอิง Prevalence of Long COVID symptoms in Bangladesh: a prospective Inception Cohort Study of COVID-19 survivors และ Female gender is associated with long COVID syndrome: a prospective cohort study