"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 1,300 ราย - ATK อีก 6,300 ราย ตายพุ่ง 6 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 1,300 ราย - ATK อีก 6,300 ราย ตายพุ่ง 6 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่งต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1,300 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,300 ราย พบผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 2 ราย เสียชีวิตพุ่ง 6 ราย

"โควิดวันนี้" 3 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,300 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR)

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 89 ราย สะสม 4,898 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,469 ราย

2. CLUSTER บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด อ.เมืองชลบุรี 7 ราย สะสม 106 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 25 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 54 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ดังนี้

5.1 จังหวัดปราจีนบุรี 2 ราย

5.2 จังหวัดกำแพงเพชร 1 ราย

5.3 จังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย

5.4 จังหวัดพิษณุโลก 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

6.1 ในครอบครัว 241 ราย

6.2 จากสถานที่ทำงาน 53 ราย

6.3 บุคคลใกล้ชิด 65 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 124 ราย

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 637 ราย

วันที่ 3 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 951,987 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,213 คน (อัตราป่วย 127.42 ต่อแสนประชากร) ไม่มีรายงานเสียชีวิต ไม่มีรายงานใส่ท่อหายใจ ปอดอักเสบ 5 ราย (0.53 ต่อแสนประชากร)

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 1,300 ราย - ATK อีก 6,300 ราย ตายพุ่ง 6 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,907,822 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,064 คน (อัตราป่วย 55.77 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 4 ราย (0.21 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 3 ราย (0.16 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 2 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร)

ผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 143,222 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 278,029 คน รวม 421,251 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,882 คน (อัตราป่วย 446.76 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 8 ราย (1.90 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 4 ราย (0.95 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 3 ราย (0.71 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 2 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565,

รายที่สองไม่พบประวัติการรับวัคซีน), ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 6 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 83 ปี, รายที่สองอายุ 83 ปี, รายที่สามอายุ 85 ปี, รายที่สี่อายุ 71 ปี, รายที่ห้าอายุ 79 ปี, รายที่หกอายุ 38 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหลอดเลือดหัวใจ

(รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564, รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564, และอีกสามรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี

ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

1 ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK

2 เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปาะบาง เสี่ยงค่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

3 ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

4 สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน