มหาสารคาม เร่งฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ก่อนสงกรานต์ สกัดโควิด-19

เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม เร่งฉีดวัคซีน เข็ม 3 ให้กับกลุ่ม 608 กลุ่มเสี่ยงก่อนสงกรานต์ เพื่อลดอัตราเสียชีวิต ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบบาลมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับ กลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มผู้สูงอายุ 608 คือกลุ่มคนที่ต้องได้รับการวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากที่สุดนั่นคือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 7 โรคประจำตัว และ 1 คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงของโรคมากหากติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงอาการหนักเมื่อติดเชื้อโควิด-19 ต้องเร่งฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 โดยการลงทะเบียน วัดส่วนสูง ช่างน้ำหนัก วัดอุณภูมิ ซักประวัติ รับการฉีดวัคซีน หลังจากนั้นได้ให้พักสังเกตอาการ ซึ่งบรรยากาศยังเบาบางเนื่องจากยังไม่ครบวันนัด

จาการรายงานสำนักงานสธารณสุขจังหวัดหมาสารคาม การฉีดเข็ม 3 ของจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 รวมจำนวน 1466 โดส เป็นลำดับที่ 22 ของประเทศ ซึ่งมียอดสะสมความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ต่อวัคซีนเข็มที่ 2 ทั้งหมดของทุกกลุ่ม (ร้อยละ 58.72) อยู่ลำดับที่ 11 ของประเทศ และเป็นลำดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 7

ยอดฉีดวัคซีนสะสมความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ต่อวัคซีนเข็มที่ 2 ทั้งหมดของกลุ่ม 608 (ร้อยละ 67.84) อยู่ลำดับ 6 ของประเทศและเป็นลำดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 7 และเทียบเป้าหมายเข็ม 3 เฉพาะของเดือนมีนาคม 2565 มีผู้รับ ฉีดไปแล้วร้อยละ 36.25 เป็นลำดับ 3 ของประเทศ เป็นลำดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม

ล่าสุด ผู้ป่วยรายใหม่ ประจำวันที่ 23 มี.ค. 65 ผู้ป่วยรายใหม่ 290 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยมาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างกักตัว จำนวน 11 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 190 ราย การเฝ้าระวังอื่นๆ / อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 89 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เพศชาย อายุ 68 ปี โดยมีโรคประจำตัว : โรคไตวาย หลอดเลือดในสมองตีบ ความดันโลหิตสูง

นางละไม อัตลัง อายุ 64 บ้านหนองข่า อ.ท่าตูม จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ฉีดวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม รู้สึกปกติดี ช่วงนี้ก็มีคนป่วยด้วยโควิด-19 เยอะ ก็เลยจะฉีดวัคซีนเพราะป้องกันได้เยอะ มีวัคซีนอะไรที่ป้องกันตัวได้ก็ยินดีจะฉีด ฉีดมาแล้วก็รู้สึกดีที่ผ่านมาแม้จะไปในพื้นที่เสี่ยงบ้าง แต่ก็ไม่เคยติดโควิด-19 เลย ตอนนี้เจอญาติพี่น้องคนไหนก็จะชวนให้ไปฉีดวัคซีนกันทั้งหมด คนไหนที่ยังไม่ได้ฉีด ก็จะติดตามข่าวหรือติดต่อ ให้ไปฉีดที่โรงพยาบาล ใครที่ไปฉีดแล้วแต่ยังไม่ได้ไปฉีดเข็ม 2 หรือเข็ม 3 ต้นก็จะเตือนให้ไปฉีดตามนัดให้ได้ แม้จะมีเข็มที่ 4 มาก็จะไปฉีดอีก เพราะมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันโรคได้