ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" 88 ราย 94% เป็นสูงวัย โรคเรื้อรัง

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" 88 ราย 94% เป็นสูงวัย โรคเรื้อรัง

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ติดเชื่อรายใหม่ 23,441 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 88 ราย ในจำนวนนี้กว่า 94% เป็นกลุ่มสูงวัย โรคเรื้อรัง ขณะที่ การฉีดวัคซีนโควิด-19 พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดเข็ม 3 ครอบคลุม 33.1%

วันนี้ (21 มี.ค. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,441 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 23,357 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 38 ราย เรือนจำ 46 ราย ติดเชื้อสะสม 3,377,410 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 88 ราย เสียชีวิตสะสม 24,334 ราย รักษาตัวอยู่ 240,339 ราย อาการหนัก 1,464 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 514 ราย 

 

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" 88 ราย 94% เป็นสูงวัย โรคเรื้อรัง

 

เสียชีวิตจากโควิด 94% เป็นสูงวัย - โรคเรื้อรัง

 

เสียชีวิตจากโควิด 88 ราย พบว่า ส่วนใหญ่ 66 ราย เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น 75% และ กลุ่ม โรคเรื้อรังกว่า 17 ราย คิดเป็น 19% ทั้งสองกลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนกว่า 94% 

 

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" 88 ราย 94% เป็นสูงวัย โรคเรื้อรัง

กทม. ติดเชื้ออันดับ 1 กว่า  2,870 ราย 

 

สำหรับรายงานผู้ป่วยโควิดรายใหม่ ติดเชื้อสูงสุด อันดับ 1 ยังคงเป็น กทม. ติดเชื้อ 2,870 ราย ถัดมา ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง พัทลุง สงขลา ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ตามลำดับ 

 

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" 88 ราย 94% เป็นสูงวัย โรคเรื้อรัง

 

กทม. ปอดอักเสบรักษาตัวใน รพ. 193 ราย

 

รางานผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่า อันดับ 1 ยังเป็น กทม . จำนวน 193 ราย อัตราครองเตียง 31.40% รองลงมา คือ สมุทรปราการ 87 ราย นครราชสีมา 61 ราย นครศรีธรรมราช 57 ราย กาญจนบุรี 51 บุรีรัมย์ 47 ราย สุราษฎร์ธานี 43 ราย นนทบุรี 41 ราย สงขลา 36 ราย ระยอง 34 ราย 

 

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" 88 ราย 94% เป็นสูงวัย โรคเรื้อรัง

ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 ครอบคลุม 32.2%

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 20 มี.ค. 2565) รวม 127,383,667 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 54,881,239 ราย 78.9%
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 50,116,759 ราย 72.1%
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 22,385,669 ราย 32.2%

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 20 มีนาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 93,021 โดส

  • เข็มที่ 1 : 23,161 ราย
  • เข็มที่ 2 : 12,071 ราย
  • เข็มที่ 3 : 57,789 ราย

 

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" 88 ราย 94% เป็นสูงวัย โรคเรื้อรัง

 

สูงอายุ ฉีดเข็ม 3 ครอบคลุม 33.1%

 

ผลการให้บริการวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565 ได้แก่ 

 

กลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย   12,704,543 ราย

ฉีดเข็ม 1 ครอบคลุม 83.4% 

ฉีดเข็ม 2 ครอบคลุม 79.0%

ฉีดเข็ม 3 ครอบคลุม 33.1%

 

กลุ่ม 5-11 ปี เป้าหมาย 5,150,082 ราย 

ฉีดเข็ม 1 ครอบคลุม 33.6% 

ฉีดเข็ม 2 ครอบคลุม 0.5%

 

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" 88 ราย 94% เป็นสูงวัย โรคเรื้อรัง