20 มีนาคม วันสุขภาพช่องปากโลก เช็คสิทธิทำฟัน “ประกันสังคม” ทำอะไรได้บ้าง

20 มีนาคม วันสุขภาพช่องปากโลก เช็คสิทธิทำฟัน “ประกันสังคม” ทำอะไรได้บ้าง

20 มีนาคม วันสุขภาพช่องปากโลก เช็คสิทธิผู้ประกันตนต้องรู้ “ประกันสังคม” คุ้มครองค่าทำฟัน ทำอะไรได้ และครอบคลุมอะไรบ้าง?

 

วันที่ 20 มีนาคม เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ชวนมาเช็คสิทธิ "ประกันสังคม" สิทธิการทำฟันของ สำนักงานประกันสังคม  ของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนที่จะเข้ารับบริการทำฟันประกันสังคม

ใช้สิทธิ์ได้ที่ไหน?

ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ เอกชน และคลินิกทันตกรรมทั่วไป หากเป็นสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรณีทันตกรรมและวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกินที่กำหนด ไม่ต้องสำรองจ่าย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สิทธิ "ประกันสังคม" ครอบคลุมอะไรบ้าง?

  • ถอดฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด

วงเงินรวมไม่เกิน 900 บาท/ปี

  • ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

- จำนวน 1-5 ซี่ วงเงินไม่เกิน 1,300 บาท เบิกได้ทุก 5 ปี

- มากกว่า 5 ซี่ วงเงินไม่เกิน 1,500 บาท เบิกได้ทุก 5 ปี

  • ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

- ฟันบนหรือล่าง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

วงเงินไม่เกิน 2,400 บาท เบิกได้ทุก 5 ปี

- ฟันบนและล่าง (ทั้งคู่)

วงเงินไม่เกิน 4,400 บาท เบิกได้ ทุก 5 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ประกันสังคม" ได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

20 มีนาคม วันสุขภาพช่องปากโลก เช็คสิทธิทำฟัน “ประกันสังคม” ทำอะไรได้บ้าง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม