"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อเพิ่ม 1,191 ราย - ATK 4,732 ตายอีก 3

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อเพิ่ม 1,191 ราย - ATK 4,732 ตายอีก 3

สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR 1,191 และ ATK อยู่ที่ 4,732 ราย พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 2 ราย มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี มีผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้จำนวน 1,191 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR)

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 93 ราย สะสม 3,738 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,163 ราย

2. CLUSTER บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 28 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 27 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 45 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ดังนี้
5.1 กทม. 1 ราย
5.2 จังหวัดอยุธยา 1 ราย
5.3 จังหวัดระยอง 1 ราย
5.4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ราย
5.5 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย
6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
6.1 ในครอบครัว 227 ราย
6.2 จากสถานที่ทำงาน 95 ราย
6.3 บุคคลใกล้ชิด 36 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 69 ราย

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 590 ราย
 

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี

- มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 903,640 คน

 • ในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,969 คน (อัตราป่วย 549.89 ต่อแสนประชากร)
 • เสียชีวิต 4 ราย (0.44 ต่อแสนประชากร)
 • ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.22 ต่อแสนประชากร)
 • ปอดอักเสบ 6 ราย (0.66 ต่อแสนประชากร)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

- มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,900,268 คน

 • ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 7,642 คน (อัตราป่วย 402.15 ต่อแสนประชากร)
 • เสียชีวิต 19 ราย (1.00 ต่อแสนประชากร)
 • ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร)
 • ปอดอักเสบ 9 ราย (0.47 ต่อแสนประชากร)


- มีผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 119,850 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 308,955 คน รวม 428,805 คน

 • ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 10,210 คน (อัตราป่วย 2,381.04 ต่อแสนประชากร)
 • เสียชีวิต 42 ราย (9.79 ต่อแสนประชากร)
 • ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (1.40 ต่อแสนประชากร)
 • ปอดอักเสบ 38 ราย (8.86 ต่อแสนประชากร)

 

"โควิดวันนี้" 20 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,191 ราย พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 2 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสองราย), พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 70 ปี, รายที่สองอายุ 72 ปี, รายที่สามอายุ 80 ปี, ) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ไขมันในเลือดผิดปกติ (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสามราย)

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อเพิ่ม 1,191 ราย - ATK 4,732 ตายอีก 3

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร
1. เลิกงานไม่สังสรรค์
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

1 ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK
2 เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปาะบาง เสี่ยงค่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

3 ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

4 สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน