"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม 5,632 ราย บุคลากรฯ 37 เสียชีวิตเพิ่ม 1

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม 5,632 ราย บุคลากรฯ 37 เสียชีวิตเพิ่ม 1

สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" ซึ่งยอดติดเชื้อรวมทั้งแบบ RT-PCR และ ATK อยู่ที่ 5,632 ราย มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

"โควิดวันนี้" (19 มี.ค.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,420 ราย ไม่รวม ATK อีก 4,212 ราย มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 110 ราย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 25,804 ราย ตาย 87 ราย

- ศิริราชชี้แจง กรณีเก็บค่าบริการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

- ประกันสังคม เพิ่ม รพ. “เจอ แจก จบ” ดูแลผู้ประกันตนป่วยโควิด-19

 

"โควิดวันนี้" 19 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,420 ราย ไม่รวม ATK อีก 4,212 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

 

1.คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 62 ราย สะสม 3,638 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,147 ราย

2.คลัสเตอร์ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จํากัด อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 191 ราย

3.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 41 ราย

4.บุคลากรทางการแพทย์ 37 ราย

5.ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 12 ราย ประกอบด้วย กทม. 3 ราย , ฉะเชิงเทรา 3 ราย , สกลนคร 2 ราย , เชียงราย 1 ราย , มุกดาหาร 1 ราย , จันทบุรี 1 ราย และพระนครศรีอยุธยา 1 ราย

6.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

  • ในครอบครัว 285 ราย
  • จากสถานที่ทำงาน 46 ราย
  • บุคคลใกล้ชิด 112 ราย
  • ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย

7.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 32 ราย

8.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 784 ราย

 

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี

- มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 899,069 คน

ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,731 คน (อัตราป่วย 526.21 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 4 ราย (0.44 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.22 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 6 ราย (0.67 ต่อแสนประชากร)

 

- มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,899,335 คน

ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 7,283 คน (อัตราป่วย 383.45 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 19 ราย (1.00 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 9 ราย (0.47 ต่อแสนประชากร)

 

 

- มีผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 118,791 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 310,947 คน รวม 429,738 คน

ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 9,616 คน (อัตราป่วย 2237.64 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 39 ราย (9.08 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (1.40 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 36 ราย (8.38 ต่อแสนประชากร)

 

วันนี้ พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564), พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 94 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

 

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี

ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

 

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

 

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

 

1.ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK

 

2.เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปาะบาง เสี่ยงค่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

 

3.ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

 

4.สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม 5,632 ราย บุคลากรฯ 37 เสียชีวิตเพิ่ม 1

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี