วิจัยนานาชาติ ชี้ชัด"ฉีดวัคซีนสูตรไขว้" ได้ผลมากกว่าวัคซีนชนิดเดียวกัน

วิจัยนานาชาติ ชี้ชัด"ฉีดวัคซีนสูตรไขว้" ได้ผลมากกว่าวัคซีนชนิดเดียวกัน

"หมอยง" เผยผลการศึกษาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ระดับนานาชาติเกี่ยวกับโควิด-19 ระบุแหล่งอ้างอิงของทั่วโลก ชี้ชัดการให้วัคซีนต่างชนิดกัน หรือที่เรียกว่าสูตรไขว้ ผลที่ได้เป็นที่ยอมรับแล้วว่า ได้ผลเท่าเทียมหรือมากกว่า การให้วัคซีนชนิดเดียวกัน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เปิดเผยถึงโควิด- 19 การศึกษาสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 โดยระบุว่า

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด - 19 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างผลงาน องค์ความรู้ใหม่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 20 เรื่อง ที่อยู่บนฐานข้อมูลของ Pubmed

 

งานที่เกี่ยวกับวัคซีน ได้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ และมีการนำไปใช้ในเชิงนโยบาย ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงของทั่วโลก โดยเฉพาะการให้วัคซีนต่างชนิดกัน หรือที่เรียกว่าสูตรไขว้ ผลที่ได้เป็นที่ยอมรับแล้วว่า ได้ผลเท่าเทียมหรือมากกว่า การให้วัคซีนชนิดเดียวกัน และมีการศึกษาวิจัยมาสนับสนุนอีกมากมาย

งานวิจัยดังกล่าวขณะนี้ได้ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ที่มีคุณค่าสูงระดับนานาชาติ 6 เรื่องและอยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารนานาชาติอีก 4 เรื่อง

วิจัยนานาชาติ ชี้ชัด"ฉีดวัคซีนสูตรไขว้" ได้ผลมากกว่าวัคซีนชนิดเดียวกัน

ผลงานล่าสุดได้เผยแพร่ในวารสาร Journal of Infectious Disease (JID) สืบค้นได้จาก https://doi.org/10.1093/infdis/jiac092

เป็นงานที่ศึกษาโดยละเอียดการให้วัคซีนเข็ม 3 ต่างชนิดกัน หลังจากได้รับวัคซีนเชื้อตายมาแล้ว 2 เข็ม ข้อมูลที่ได้สามารถใช้อ้างอิงได้ในระดับนานาชาติ ในวารสารที่มีคุณค่า high impact

 

การศึกษาที่ผ่านมาถึงแม้จะมีงบประมาณของภาครัฐที่จำกัด ก็ได้มีผู้มีอุปการะคุณ และภาคเอกชนช่วยสนับสนุนมาโดยตลอด ในงานวิจัยแต่ละเรื่องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า คณะผู้วิจัย

ต้องขอขอบคุณภาครัฐ ผู้อุปการะคุณ และภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ทำให้เกิดผลงานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องขอบคุณอย่างยิ่ง คืออาสาสมัคร ที่ร่วมในโครงการมาโดยตลอด ซึ่งมีจำนวนมากจริงๆ และให้ความร่วมมืออย่างดี

วิจัยนานาชาติ ชี้ชัด"ฉีดวัคซีนสูตรไขว้" ได้ผลมากกว่าวัคซีนชนิดเดียวกัน

งานทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการติดตามระยะยาวและมีโครงการใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาและป้องกันลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 ที่เราจะต้องอยู่ด้วยกัน