เช็ค 10 อันดับ ป่วยโควิด "ปอดอักเสบ" จังหวัดไหนมากที่สุด

เช็ค 10 อันดับ ป่วยโควิด "ปอดอักเสบ" จังหวัดไหนมากที่สุด

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ป่วยรายใหม่ 24,792 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 63 ราย ทั้งนี้เมื่อดู "ผู้ป่วยโควิด-19" ที่ "ปอดอักเสบ" นอน รพ. พบว่า กทม. เป็นอันดับ 1 จำนวน 182 ราย อัตราครองเตียง 30.90%

วันนี้ (11 มี.ค. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงาน “สถานการณ์โควิด-19” พบผู้ป่วยรายใหม่ 24,792 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง 24,308 ราย ค้นหาเชิงรุก 246 ราย เรือนจำ 158 ราย จากต่างประเทศ 80 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,136,649 ราย 

 

เสียชีวิตเพิ่ม 63 ราย เสียชีวิตสะสม 23,575 ราย รักษาตัวอยู่ 222,998 ราย อาการหนัก 1,255 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 415 ราย หายป่วยเพิ่ม 22,065 ราย หายป่วยสะสม 2,890,076 ราย 

 

เช็ค 10 อันดับ ป่วยโควิด "ปอดอักเสบ" จังหวัดไหนมากที่สุด

 

สูงวัย โรคเรื้อรัง เสียชีวิต 95%

 

สำหรับรายงานผู้เสียชีวิต รายใหม่ 63 ราย พบว่า เป็นเพศชาย 37 ราย เพศหญิง 26 ราย โดยเป็นชาวไทย 61 ราย อเมริกัน 1 ราย ไม่ระบุ 1 ราย ค่ากลางเสียชีวิต 69 ปี (28 - 93 ปี) ค่ากลางวันที่พบเชื้อจนเสียชีวิตอยู่ที่ 6 วัน (0-36 วัน) โดยพบเชื้อในวันที่เสียชีวิต 7 ราย 

 

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 49 ราย (78%) และ โรคเรื้อรัง 11 ราย (17%) ทั้งสองกลุ่มเป็นสัดส่วนกว่า 95% ทั้งนี้ พบว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ โรคประจำตัว โดยเป็นผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย โรคไต 9 ราย โรคอ้วน 4 ราย หลอดเลือดสมอง 5 ราย โรคหัวใจ 15 ราย และติดเตียง 9 ราย นอกจากนี้ ยังพบว่า ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากคนรู้จัก ครอบครัว และอาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาด 

 

เช็ค 10 อันดับ ป่วยโควิด "ปอดอักเสบ" จังหวัดไหนมากที่สุด

 

กทม. ติดเชื้อ 3,171 ราย 

 

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ 10 อันดับแรก ได้แก่

 • กทม. 3,171 ราย
 • ชลบุรี 1,386 ราย 
 • นครศรีธรรมราช 1,324 ราย
 • นนทบุรี 971 ราย
 • สมุทรสาคร 829 ราย
 • สมุทรปราการ 813 ราย
 • ปทุมธานี 645 ราย
 • พระนครศรีอยุธยา 617 ราย
 • นครราชสีมา 532 ราย
 • นครปฐม 519 ราย

 

เช็ค 10 อันดับ ป่วยโควิด "ปอดอักเสบ" จังหวัดไหนมากที่สุด

กทม. ปอดอักเสบ 182 ราย ครองเตียง 30.90%

 

ทั้งนี้ เมื่อดูจำนวน ผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบ กำลังรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 10 อันดับแรก ได้แก่ 

 • กทม. 182 ราย อัตราครองเตียง 30.90%
 • สมุทรปราการ 67 ราย  อัตราครองเตียง 43.20%
 • นครศรีธรรมราช 55 ราย อัตราครองเตียง 14.40%
 • นนทบุรี 52 ราย อัตราครองเตียง 45.10%
 • นครราชสีมา 46 ราย อัตราครองเตียง 15.00%
 • บุรีรัมย์ 41 ราย อัตราครองเตียง 9.10%
 • ภูเก็ต 39 ราย อัตราครองเตียง 59.80%
 • ชลบุรี 38 ราย อัตราครองเตียง 50.20%
 • สุราษฎร์ธานี 38 ราย อัตราครองเตียง 47.10%
 • กาญจนบุรี 36 ราย อัตราครองเตียง 19.30%

 

เช็ค 10 อันดับ ป่วยโควิด "ปอดอักเสบ" จังหวัดไหนมากที่สุด

 

ไทยฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว 30.9%

 

รายงาน จำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" สะสม (28 ก.พ. 2564 - 10 มี.ค. 2565) รวม 125,589,061 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 549,187,319 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 49,936,840 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 21,464,902 ราย

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 10 มีนาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 218,260 โดส

 • เข็มที่ 1 : 85,859 ราย
 • เข็มที่ 2 : 21,760 ราย
 • เข็มที่ 3 : 110,641 ราย

 

เช็ค 10 อันดับ ป่วยโควิด "ปอดอักเสบ" จังหวัดไหนมากที่สุด

 

สูงวัย ฉีดเข็ม 3 ครอบคลุม 31.0%

 

ผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายเดือน มีนาคม 2565 ได้แก่ 

ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,704,543 ราย 

 • เข็ม 1 ครอบคลุม 83.0%
 • เข็ม 2 ครอบคลุม 78.7%
 • เข็ม 3 ครอบคลุม 31.0%

 

อายุ 5-11 ปี เป้าหมาย 5,150,082 ราย

 • เข็ม 1 ครอบคลุม 22.7%
 • เข็ม 2 ครอบคลุม 0.4%

 

เช็ค 10 อันดับ ป่วยโควิด "ปอดอักเสบ" จังหวัดไหนมากที่สุด

เข้าไทยมี.ค. ติดเชื้อ 838 ราย

 

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มีนาคม 2565  สะสม 80,966 ราย ติดเชื้อ 838 ราย คิดเป็น 1.05% 

 • ระบบ Test & Go เดินทางเข้า 69,361 ราย ติดเชื้อ 543 ราย คิดเป็น 0.78%
 • ระบบแซนด์บ็อกซ์ เดินทางเข้า 10,117 ราย ติดเชื้อ 266 ราย คิดเป็น 2.63%
 • ระบบกักตัว เดินทางเข้า 1,488 ราย ติดเชื้อ 29 ราย คิดเป็น 1.95%

 

เช็ค 10 อันดับ ป่วยโควิด "ปอดอักเสบ" จังหวัดไหนมากที่สุด

 

ทั่วโลกติดเชื้อเพิ่ม 1.7 ล้านราย

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

 

 • ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,790,583 ราย 
 • ยอดผู้ติดเชื้อรวม 453,639,251 ราย
 • อาการรุนแรง 67,472 ราย
 • รักษาหายแล้ว 387,593,049 ราย
 • เสียชีวิต 6,051,079 ราย

 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

 

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 81,108,786 ราย

2. อินเดีย จำนวน 42,983,723 ราย

3. บราซิล จำนวน 29,249,903 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 23,308,880 ราย

5. สหราชอาณาจักร จำนวน 19,457,976 ราย

 

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 33 จำนวน 3,136,649 ราย

 

เช็ค 10 อันดับ ป่วยโควิด "ปอดอักเสบ" จังหวัดไหนมากที่สุด