ติดโควิด-19 แจ้งสอบ TCAS65 เกินคาด 2 เท่า เปิดศูนย์สอบเพิ่ม 18 จังหวัดรองรับ

ติดโควิด-19 แจ้งสอบ TCAS65 เกินคาด 2 เท่า เปิดศูนย์สอบเพิ่ม 18 จังหวัดรองรับ

เด็กลงทะเบียนติดโควิด-19 สอบ TCAS65 กว่า 1,700 ราย ขยายศูนย์สอบจังหวัดอีก 18 แห่งรองรับ กรมอนามัยย้ำข้อปฏิบัติ ต้องใส่ “หน้ากากอนามัยทางการแพทย์” เท่านั้น  พร้อมเข้มมาตรการ

 จากการที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)และกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เห็นชอบร่วมกันให้เด็กที่ติดโควิด-19 สามารถเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบTCAS65ได้ แต่ต้องลงทะเบียนโดยเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่  7 มี.ค.2565 และจัดห้องสอบและศูนย์สอบเฉพาะรองรับ
เด็กติดโควิดลงทะเบียนสอบกว่า 1,700 ราย
        รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงการดูแลนักเรียนที่ป่วยติดโควิด-19 ในการสอบในระบบTCAS65 ซึ่งจะเริ่ม 12 มี.ค.65 ว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ในขาขึ้น ทำให้มีตัวเลขนักเรียนป่วยติดเชื้อ และเสี่ยงสูงจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่า จะมีนักเรียน มาลงทะเบียนสอบ ใน mytcas.com   ที่เปิดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. - 20 มี.ค.65 จำนวน 732 คน
         แต่ปรากฏว่า ขณะนี้มีการลงทะเบียนแล้ว 1,712 คน แบ่งเป็น นักเรียนติดเชื้อโควิด 1,441 คน  และเป็นนักเรียนเสี่ยงสูงที่ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด ติดโควิด 271 คน  ทั้งนี้การเปิดลงทะเบียน ยังคงเปิดให้นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนสอบ แต่ในวันที่ 12 มี.ค.นี้  ที่มีการ สอบ GAT1 วิชาความถนัดทั่วไป และ PAT1  วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์  เป็นวิชาการพื้นฐาน จึงทำให้เป็นวันที่มีจำนวนนักเรียนป่วยติดเชื้อและเสี่ยงสูงสอบมากที่สุด

ขยายศูนย์สอบจังหวัดอีก 18 แห่ง

       รศ.ดร.ชาลี กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการสอบของเด็กกลุ่มนี้ ปัจจุบัน มีสนามสอบระดับภูมิภาค 6 สนาม และยังมีสนามสอบระดับจังหวัดอีก 18 สนามสอบ รวม  24 แห่ง โดยมีเพียงที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เปิดให้นักเรียนติดเชื้อมานอนพัก เพื่อรอการสอบได้ โดยพบว่า เป็นศูนย์สอบ ที่มีจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนสอบมากสุด  513 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของนักเรียนที่มาลงทะเบียน ทั้งหมด
        สำหรับมาตรฐานการคุมสอบในสถานการณ์โควิด ใช้แบบเดียวกันหมดคือ แบบแยกห้องสอบระหว่าง เด็กป่วยติดเชื้อ และเด็กเสี่ยงสูง เข้า-ออกคนละประตู และยังเปิด OPEN CHAT  ให้กับนักเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบสามารถมาสอบถามได้ โดยได้มีการเน้นย้ำระเบียบการแต่งกายว่าเหมือนปกติ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย แบบ ทางการแพทย์ หรือหน้ากากอนามัยที่เป็นสีเขียว การพกสเปรย์หรือเจลล้างมือ
ต้องใส่ “หน้ากากอนามัยทางการแพทย์”
      นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การจัดสนามสอบจะมี 2 ส่วนคือ

1. สนามสอบปกติ สำหรับคนเสี่ยงต่ำหรือไม่มีความเสี่ยง เน้นสถานที่จัดที่นั่งสอบห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีระบบระบายอากาศที่ดี โดยเฉพาะห้องแอร์  นักเรียน ผู้คุมสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ซึ่งไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เท่านั้น โดยสามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ทุกชนิด แต่ถ้าเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ก็ดี แต่ไม่จำเป็นต้องใส่ N95 ให้จัด ผู้คุมสอบต้องจัดเวลาในการคุมสอบให้ดี งดให้เด็กนักเรียนไปรวมกลุ่มกัน 

         2. เด็กที่ติดโควิด-19 สอบTCAS65 หรือเด็กที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งดูแลปริมาณการติดเชื้อของเด็กถึงจะมากขึ้น แต่ความรุนแรงของโรคน้อย ประกอบกับนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีการฉีดวัคซีนมากขึ้น จึงเสี่ยงมีอาการรุนแรงน้อยลง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอาการสีเขียว จึงมีการจัดสนามสอบพิเศษให้ ซึ่งน้องๆ นักเรียนมีการลงทะเบียนสอบผ่านเว็บไซต์อยู่แล้ว สำหรับการจัดสถานที่สอบต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
      มีระบบระบายอากาศที่ดี ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสนามสอบพบว่าผ่านมาตรฐานที่กำหนด และทำได้ค่อนข้างดี ทั้งนี้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยกำหนดให้เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เท่านั้น เพราะสามารถป้องกันได้ดีกว่า แต่ไม่จำเป็นต้องใส่ 2  ชั้นแต่อย่างใด เพราะทำให้หายใจลำบากเป็นการรบกวนการสอบ ในส่วนของผู้คุมสอบต้องให้การดูแลนักเรียนที่เข้าสอบแบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดให้เด็กรวมกลุ่ม

         “ส่วนการตรวจ ATK ที่สนามสอบไม่ได้เป็นมาตรการหลักว่าจะต้องตรวจก่อนเข้าห้องสอบ แต่ให้เน้นตรวจในกลุ่มเสี่ยงสูง หรือคนที่มีอาการ เพื่อให้เด็กสามารถเข้าร่วมการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องกังวล ส่วนเด็กที่ติดเชื้อในกทม. ร่วมกับมูลนิธิราชวิถีจัดรถฉุกเฉิน รับน้องจากที่บ้าน หรือฮอทพิเทลไปที่สนามสอบ ซึ่งมีลงทะเบียนเกือบร้อยกว่าคนแล้ว สำหรับจำนวนเด็กติดเชื้อที่มีการคาดการณ์ โดยคำนวณจากจำนวนเด็กอายุ 17-18 ปี ทั่วประเทศ มีการติดเชื้อประมาณวันละ 100-200 ราย ดังนั้นหากนับย้อนหลังกลับไปในรอบ 10 วัน จึงมีการคาดการณ์ว่าจะมีเด็กติดเชื้อประมาณ 1,000-2,000 คน ซึ่งสนามสอบที่เตรียมไว้มีเพียงพอ ขอให้นักเรียนมีการเตรียมหน้ากากสำรองไปด้วย 2-3 ชิ้น เผื่อมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน และขอใหพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวด้วย”นพ.สราวุฒิ กล่าว 
ติดโควิด-19 แจ้งสอบ TCAS65 เกินคาด 2 เท่า เปิดศูนย์สอบเพิ่ม 18 จังหวัดรองรับ
เข้มมาตรการติดโควิดสอบTCAS65

      มาตรการการจัดสอบสำหรับผู้ติดโควิด-19  ในสถานที่สอบนั้น มีการดำเนินงานดังนี้

      1.การบริการจัดการ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด   เป็นประธานในการอำนวยการสอบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย ศึกษาธิการจังหวัด ทปอ.จังหวัด     ดำเนินการจัดการสอบให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการการจัดสอบ โดยให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูง ไม่แนะนำให้ตรวจทุกราย  พร้อมกำหนดให้แต่ละจังหวัด พิจารณาเปิดศูนย์สอบตามความเหมาะสม  อย่างน้อย 1 แห่ง อาจพิจารณาใช้พื้นที่แยกกักชุมชน (CI)เพื่อจัดสอบ หรือ Hospitel เพื่อจัดที่พัก
         การจัดระบบให้บริการอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ แยกของใช้ เช่น จัดอาหารกล่อง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน จัดบริการรถรับ-ส่งสำหรับผู้ติดเชื้อ เพื่อเดินทางมาสอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จัดบริการรถ TAXI ฉุกเฉิน ในส่วนของต่างจังหวัดได้มอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกับผู้จัดสอบในต่างจังหวัด พิจารณาการจัดบริการรถ
        2.สถานที่สอบ ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน ในการคัดกรองและให้คำแนะนำ ด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อ เน้นให้มีการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร จัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา เช่น การจัดการขยะติดเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

        3.ผู้คุมสอบ ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด วางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม
        และ 4. ผู้เข้าสอบTCAS65 เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ควรตรวจสอบสถานที่สอบที่กำหนด และลงทะเบียนกับสถานที่สอบเมื่อทราบว่าตนเองติดเชื้อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย  เว้นระยะห่าง สำหรับการเดินทางไปสนามสอบควรใช้รถยนต์ส่วนตัว ในกรณีไม่มีรถส่วนตัว ให้ประสานหน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธารณสุข ดังนั้น ก่อนการสอบ ขอให้ทุกคนยกการ์ดสูงสุดป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ แต่หากติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่รุนแรง จะได้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับอนาคตทางการศึกษาของนักเรียน

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์