"ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ" เปิดลงทะเบียนสอบTCAS วันแรก 197 คน

"ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ" เปิดลงทะเบียนสอบTCAS วันแรก  197 คน

โครงการ "ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ" ฉลุย ทปอ. -อว.เผยลงทะเบียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-เสี่ยงสูงวันแรก แจ้งขอเข้าสอบแล้ว 197 คน เปิดสนามสอบพิเศษ 18 แห่งทั่วประเทศ

วันนี้ (8 มี.ค.2565 )ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกันเปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ. อว. ได้ดูแลโครงการ "ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ" เพื่อให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ยังมีสิทธิ์เข้าสอบในระบบ TCAS เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้

โดยเป็นการทำงานร่วมกันของทั้ง 4 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง อว. จัดห้องสอบพิเศษที่มีความปลอดภัยสูง แยกบริเวณชัดเจน เข้มงวดด้วยมาตรการทางสาธารณสุข บางแห่งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมที่พักและอาหารให้

 

  • เด็กติดโควิดลงทะเบียนสอบTCAS วันแรก 197 คน

ทาง ทปอ. ได้เปิดระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นวันแรกในวันที่ 7 มี.ค. โดยทางออนไลน์แล้วพบว่าในวันแรกมีนักเรียนลงทะเบียนเข้าระบบการจัดสอบแบบพิเศษนี้แล้ว 197 คน โดยเป็นผู้ที่ติดเชื้อ 183 คน และผู้มีความเสี่ยงสูง 14 คน ซึ่งแจ้งขอเข้าสอบในวันที่ 12 มี.ค. มากที่สุด จำนวน 197 คน รองลงมาคือวันที่ 20 มี.ค. และ 19 มี.ค. จำนวน 171 และ 170 คน ตามลำดับ

ปลัด อว.กล่าวต่อว่า สนามสอบพิเศษทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ ได้มีระบบ Open Chat เพื่อประสานงานให้นักเรียนที่มีข้อสงสัยได้สอบถามรายละเอียดในการจัดสอบ

"ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ" เปิดลงทะเบียนสอบTCAS วันแรก  197 คน

โดยให้ผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงสูงลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งทาง ทปอ. อว. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้พยายามอย่างเต็มที่

ในการเพิ่มสนามสอบพิเศษ จากเดิม 7 แห่ง เป็น 18 แห่งทั่วประเทศแล้ว และอาจจะมีเพิ่มเติมอีกตามความเหมาะสม  มีระบบและมาตรการการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดสำหรับผู้เข้าสอบทั้งที่ไม่ติดเชื้อและติดเชื้อแยกจากกันชัดเจน

 

  • เช็คสนามสอบGAT/PAT เด็กติดโควิด

สำหรับปฏิทินการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ในระบบ TCAS65 ได้กำหนดสอบ GAT/PAT ในระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2565 ประกาศผลสอบวันที่ 18 เม.ย. 2565 และสอบวิชาสามัญ ในระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค. 2565 ประกาศผลสอบวันที่ 20 เม.ย. 2565 โดยมีจำนวนผู้สมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ รวมทั้งสิ้น 183,228 คน แบ่งเป็นการสอบ GAT/PAT จำนวน 177,853 คน และสอบวิชาสามัญ จำนวน 155,282 คน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

ทั้งนี้ สนามสอบทั้ง 18 แห่ง มีดังนี้ 1.สนามสอบพิเศษ ม.​ธรรมศาสตร์ (ศูนย์สอบ ม.​ธรรมศาสตร์) 2.สนามสอบพิเศษ ม.แม่โจ้ (ศูนย์สอบ ม.เชียงใหม่) 3.สนามสอบพิเศษ ม. เทคโนโลยีสุรนารี (ศูนย์สอบ ม. เทคโนโลยีสุรนารี) 4.สนามสอบพิเศษ ม. ขอนแก่น (ศูนย์สอบ ม. ขอนแก่น)

"ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ" เปิดลงทะเบียนสอบTCAS วันแรก  197 คน

5.สนามสอบพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ (ศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์) 6.สนามสอบพิเศษ ม. สงขลานครินทร์ (ศูนย์สอบ ม. สงขลานครินทร์) 7.สนามสอบพิเศษจังหวัดจันทบุรี (ศูนย์สอบ ม. บูรพา) 8.สนามสอบพิเศษจังหวัดระยอง (ศูนย์สอบ ม. บูรพา) 9.สนามสอบพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศูนย์สอบ ม.​บูรพา)

10.สนามสอบพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์สอบ ม.​ศิลปากร) 11.สนามสอบพิเศษจังหวัดสมุทรปราการ (ศูนย์สอบ ม.​เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 12.สนามสอบพิเศษจังหวัดนนทบุรี (ศูนย์สอบ ม.​เกษตรศาสตร์) 13.สนามสอบพิเศษจังหวัดตาก (ศูนย์สอบ ม.​นเรศวร)

14.สนามสอบพิเศษจังหวัดพะเยา (ศูนย์สอบ ม.​เชียงใหม่) 15.สนามสอบพิเศษจังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์สอบ ม.อุบลราชธานี) 16.สนามสอบพิเศษจังหวัดปัตตานี (ศูนย์สอบ ม.​สงขลานครินทร์) 17.สนามสอบพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี) และ 18.สนามสอบพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์