ประกันสังคม จัดตั้ง “ธนาคารประกันสังคม” เพื่อผู้ประกันตน

ประกันสังคม จัดตั้ง “ธนาคารประกันสังคม” เพื่อผู้ประกันตน

ประกันสังคม เผยความคืบหน้าการจัดตั้ง “ธนาคารประกันสังคม” ลั่น! ยึดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องผู้ประกันตนเป็นที่ตั้ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความเป็นไปได้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดเผยถึง กรณีที่มีสื่อจากหลายสำนัก ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการเงินของสำนักงานประกันสังคมว่า เรื่องดังกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยในประเด็นดังกล่าว

มอบหมายให้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ของพี่น้องผู้ประกันตนเป็นที่ตั้ง ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องผู้ประกันตน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรณีการจัดตั้งธนาคารประกันสังคม นั้น สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ซึ่งขณะนี้ การจัดตั้งธนาคารประกันสังคม ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความเป็นไปได้ 

จะมีการนำเข้าที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะรายงานความคืบหน้าให้แก่พี่น้องผู้ประกันตนได้รับทราบอย่างแน่นอน

โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคม ได้รับทราบรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานฯ (เฉพาะกิจ) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธนาคารประกันสังคม ขึ้นมา

 

ทุกขั้นตอนการดำเนินการนั้น สำนักงานประกันสังคมได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดำเนินการเพื่อความโปร่งใส มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสำคัญ  

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม และขอเรียนให้ทราบว่า ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาการลงทุนโดยนักลงทุนมืออาชีพอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่พี่น้องผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของเงินกองทุนร่วมกัน

ได้มีการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนของกองทุนฯ ให้ทราบทั้งรายปี และรายไตรมาส ผ่านทางเว็บไซต์ สปส. www.sso.go.th โดยการลงทุนมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลการบริหารกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ในสัดส่วน 75.71 %

หลักทรัพย์เสี่ยง 24.29%  มีเงินลงทุนสะสมสูงถึง 2.28 ล้านล้านบาท  ประกอบด้วย เงินสมทบที่นำไปลงทุน 1.44 ล้านล้านบาท ดอกผลสะสมจากการลงทุน กว่า 8.34 แสนล้านบาท

จึงขอให้พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านที่เปรียบเสมือนกับสมาชิกครอบครัวประกันสังคม มีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของกองทุน ทั้งกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ว่ามีเพียงพอต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนในระยะยาวอย่างแน่นอน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม พร้อมทุ่มเทและตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนเป็นสำคัญ