ศบค. พบเด็กหญิง 10 ปี เสียชีวิต 1 ราย มีโรคประจำตัว ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ศบค. พบเด็กหญิง 10 ปี เสียชีวิต 1 ราย มีโรคประจำตัว ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" ผู้ป่วยรายใหม่ 18,066 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กหญิง 10 ปี เสียชีวิต 1 ราย มีโรคประจำตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ขณะที่ การฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย เด็ก 5-11 ปี ฉีดวัคซีนแล้ว 2.8 แสนโดส จากเป้าหมาย 5.1 ล้านคน

วันนี้ (18 ก.พ. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" ผู้ป่วยรายใหม่ 18,066 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง 17,707 ราย ผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 108 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 168 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,674,477 ราย

 

เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย เสียชีวิตสะสม 22,565 ราย หายป่วยเพิ่ม 12,511 ราย หายป่วยแล้ว 2,502,323 ราย รักษาตัวอยู่ 149,589 ราย อาการหนัก 755 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 182 ราย 

 

ศบค. พบเด็กหญิง 10 ปี เสียชีวิต 1 ราย มีโรคประจำตัว ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

 

เด็กหญิง 10 ปี เสียชีวิต 1 ราย 

 

สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เสียชีวิตรายใหม่ 27 ราย พบว่า เป็นชาย 18 ราย หญิง 9 ราย ทั้งหมดเป็นคนไทย ค่ากลางของอายุอยู่ที่ 73 ปี (10-90 ปี) ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิต 100% เป้นกลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ โรคเรื้อรัง โดยในจำนวนนี้ พบว่า มีเด็กหญิงอายุ 10 ปี เสียชีวิต 1 ราย มีโรคประจำตัว โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ไม่ได้ฉีดวัคซีน

 

ศบค. พบเด็กหญิง 10 ปี เสียชีวิต 1 ราย มีโรคประจำตัว ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ไทยฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว 18.6 ล้านราย 

 

สำหรับ จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 17 ก.พ. 2565) รวม 120,924,813 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 52,956,901 ราย (76.1%)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 49,357,630 ราย (71%)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 18,610,282 ราย (26.8%)

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 221,920 โดส

 • เข็มที่ 1 : 45,829 ราย
 • เข็มที่ 2 : 33,702 ราย
 • เข็มที่ 3 : 142,389 ราย

 

ศบค. พบเด็กหญิง 10 ปี เสียชีวิต 1 ราย มีโรคประจำตัว ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

 

เด็ก 5-11 ปี ฉีดวัคซีนแล้ว 2.8 แสนโดส 

 

ผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลักเดือน กุมภาพันธ์ ได้แก่

 

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,711,943 คน

เข็ม 1 ครอบคลุม 82.7%

เข็ม 2 ครอบคลุม 78% และ

เข็ม 3 ครอบคลุม 27.7%

 

ผู้ที่อายุ 5-11 ปี เป้าหมาย 5,150,082 คน 

เข็ม 1 ครอบคลุม 5.5%

เข็ม 2 ครอบคลุม 0.2%

 

ศบค. พบเด็กหญิง 10 ปี เสียชีวิต 1 ราย มีโรคประจำตัว ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

กทม. ติดเชื้อ 3,458 ราย 

 

สำหรับรางาน 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุดรายวัน พบว่า กทม. ยังคงเป็นอันดับ 1 ติดเชื้อสูงกว่า 3,458 ราย ทำให้ยอดสะสมใน กทม. อยู่ที่ 69,475 ราย ถัดมา ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี นครศรีธรรมราช นนทบุรี ภูเก็ต นครราชสีมา สมุทรสาคร และปทุมธานี ตามลำดับ 

 

ศบค. พบเด็กหญิง 10 ปี เสียชีวิต 1 ราย มีโรคประจำตัว ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

 

ทั่วโลกติดเชื้อเพิ่ม 2 ล้านราย

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

 • ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,017,348 ราย
 • ยอดผู้ติดเชื้อรวม 420,165,628 ราย
 • อาการรุนแรง 84,534 ราย
 • รักษาหายแล้ว 343,938,821 ราย
 • เสียชีวิต 5,881,128 ราย

 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

 

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 79,915,734 ราย

2. อินเดีย จำนวน 42,779,022 ราย

3. บราซิล จำนวน 27,941,476 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 22,068,635 ราย

5. สหราชอาณาจักร จำนวน 18,499,058 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 31 จำนวน 2,674,477 ราย

 

ศบค. พบเด็กหญิง 10 ปี เสียชีวิต 1 ราย มีโรคประจำตัว ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน