ศบค. เผย ไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 สะสม 25.2%

ศบค. เผย ไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 สะสม 25.2%

ศบค. รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" ไทยฉีดสะสม 119,463,313 โดส เป็นเข็ม 3 สะสม 25.2% กลุ่มเป้าหมายวัคซีน ก.พ. 65 สูงวัย ฉีดเข็ม 1 ครอบคลุม 82.5% ขณะที่เด็ก 5-11 ปี ครอบคลุม 2.1%

วันนี้ (12 ก.พ. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์การฉีด "วัคซีนโควิด-19" จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 11 ก.พ. 2565) รวม 119,463,313 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 52,728,528 ราย (75.8%)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 49,180,123 ราย (70.7%)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 17,554,662 ราย (25.2%)

 

 • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 451,666 โดส

เข็มที่ 1 : 71,211 ราย

เข็มที่ 2 : 72,778 ราย

เข็มที่ 3 : 307,677 ราย

 

ศบค. เผย ไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 สะสม 25.2%

 

กลุ่มเป้าหมาย สำหรับ ผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 65 ได้แก่

 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,711,943 คน เข็ม 1 จำนวน 10,490,801 โดส ครอบคลุม 82.5%
 • ผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี เป้าหมาย 5,150,082 คน เข็ม 1 จำนวน 146,354 โดส ครอบคลุม 2.1%

 

ศบค. เผย ไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 สะสม 25.2%

 • ไทยติดเชื้อ 16,049 ราย

 

สำหรับ "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ป่วยรายหม่ 16,330 ราย แบ่งเป็น

 • ติดเชื้อในประเทศ 16,049 ราย
 • ติดเชื้อจากต่างประเทศ 150 ราย
 • จากเรือนจำ 131 ราย

ผู้ป่วยยันสะสม 2,577,445 ราย รักษาตัวอยู่ 118,493 ราย อาการหนัก 610 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 108 ราย หายป่วยเพิ่ม 9,205 ราย หายป่วยสะสม 2,436,540 ราย 

 

ศบค. เผย ไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 สะสม 25.2%

 

 • กทม. ติดเชื้อ 3,233 ราย  

 

รายงาน 10 จังหวัดติดเชื้อรายวันสูงสุด ดังนี้ 

 1. กทม. 3,233 ราย 
 2. สมุทรปราการ 949 ราย 
 3. นนทบุรี 841 ราย 
 4. ชลบุรี 813 ราย
 5. ภูเก็ต 478 ราย
 6. นครปฐม 383 ราย 
 7. นครศรีธรรมราช 367 ราย
 8. ปทุมธานี 364 ราย 
 9. สกลนคร 350 ราย 
 10. นครราชสีมา 336 ราย 

 

ศบค. เผย ไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 สะสม 25.2%

เปิดประเทศ ก.พ. ติดเชื้อสะสม 1,977 ราย 

สำหรับรายงานผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 -11 กุมภาพันธ์ 2565 เดินทางเข้าไทย สะสม 62,837 ราย ติดเชื้อสะสม 1,977 ราย แบ่งเป็น 

- ระบบ Test & Go

 • เดินทาง 28,344 ราย  ติดเชื้อ 201 ราย คิดเป็น 0.71%

- ระบบแซนด์บ็อกซ์ 

 • เดินทาง 29,099 ราย  ติดเชื้อ 1,605 ราย คิดเป็น 5.58%

- ระบบกักตัว 

 • เดินทาง 5,394 ราย  ติดเชื้อ 151 ราย คิดเป็น 2.80%

 

ศบค. เผย ไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 สะสม 25.2%

 

 • ทั่วโลกติดเชื้อรายใหม่  2,314,191 ราย 

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,314,191 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 408,896,150 ราย

อาการรุนแรง 88,476 ราย

รักษาหายแล้ว 328,775,068 ราย

เสียชีวิต 5,820,521 ราย

 

 • อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 79,228,628 ราย

2. อินเดีย จำนวน 42,584,618 ราย

3. บราซิล จำนวน 27,291,515 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 21,503,654 ราย

5. สหราชอาณาจักร จำนวน 18,220,515 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 30 จำนวน 2,577,445 ราย

 

ศบค. เผย ไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 สะสม 25.2%