"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ผ่านระบบนนท์พร้อม เช็คเลยเงื่อนไข

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ผ่านระบบนนท์พร้อม เช็คเลยเงื่อนไข

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" อบจ.นนทบุรี เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีด โมเดอร์นา Moderna ผ่านระบบนนท์พร้อม เช็คเลยเงื่อนไข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) เชิญชวนประชาชนลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็น "วัคซีนโมเดอร์นา" Moderna (booster) ผ่านระบบ "นนท์พร้อม" เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น

 

 

โดยประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี "อบจ.นนทบุรี" ระบุเชิญชวนลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็น "วัคซีนโมเดอร์นา" Moderna ผ่านระบบ "นนท์พร้อม" สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 16 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)

 

เงื่อนไข "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น

 

  • คนไทยที่มีทะเบียนบ้าน หรือพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี 
  • คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

 

 

ทั้งนี้ผู้ที่จะ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ต้องเป็นผู้ที่เคยฉีดวัคซีนดังต่อไปนี้

1.ฉีด Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ก่อน 17 มกราคม 2565)

2.ฉีด Sinovac มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ก่อน 17 มกราคม 2565)

3.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 17 พฤศจิกายน 2564)

4.ฉีด AstraZeneca เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน17 สิงหาคม 2564)

5.ฉีด Pfizer ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน17 สิงหาคม2564)

6.ฉีด Moderna ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็มที่ 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 17 สิงหาคม 2564)

7.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน17 พฤศจิกายน 2564)

8.ฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็มที่ 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 17 พฤศจิกายน 2564)
                

โดยฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. (จำนวนวันละ 5,000 คน)

 

เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

 

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ผ่านระบบนนท์พร้อม เช็คเลยเงื่อนไข

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี