ถ้ำนาคี อช.ภูลังกาประกาศล่าสุดอนุโลมนทท.เข้าได้ เช็คเลยใครเข้าเกณฑ์บ้าง?

ถ้ำนาคี อช.ภูลังกาประกาศล่าสุดอนุโลมนทท.เข้าได้ เช็คเลยใครเข้าเกณฑ์บ้าง?

ผ่อนปรนเข้า "ถ้ำนาคี" หลังแจ้งปิดหนีโควิดชั่วคราว 7 วัน ล่าสุด อุทยานแห่งชาติภูลังกา ออกประกาศเพิ่มเติม 3 ข้ออนุโลมนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ เช็คเลยใครเข้าเกณฑ์บ้าง

จากกรณีมีคำสั่งปิด "ถ้ำนาคี" ตั้งแต่วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หลังพบนักท่องเที่ยวติดโควิด-19 และมีผู้เสี่ยงสูงอีกหลายรายนั้น ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ "อุทยานแห่งชาติภูลังกา" ได้ออกประกาศฉบับล่าสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ประกาศ "อุทยานแห่งชาติภูลังกา" เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม "ถ้ำนาคี" เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

 

ตามประกาศอุทยานแห่งชาติภูลังกา ฉบับลงวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม (ถ้ำนาคี) เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อุทยานแห่งชาติภูลังกาได้ปิดการท่องเที่ยว "ถ้ำนาคี" ตั้งแต่วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นั้น

 

เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่ทางอุทยานแห่งชาติภูลังกา ไม่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า อาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มได้รับผลกระทบ จากกรณีได้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พัก เช่น ค่ามัดจำโรงแรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่อาจขอรับคืนได้ อุทยานแห่งชาติภูลังกาจึงมีประกาศเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาเหตุดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

 

 

1. สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก ให้ใช้หลักฐานหรือสำเนาภาพถ่ายหลักฐานดังกล่าวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมจากหลักฐานข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ซึ่งได้แก่ หลักฐานการรับวัคซีนไม่น้อยกว่า 2 เข็ม เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 14 วัน ณ จุดลงทะเบียนเข้าอุทยานแห่งชาติฯ

พร้อมแสดงผลตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาจึงจะสามารถเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้ (การตรวจ ATK นักท่องเที่ยวจะต้องนำชุดตรวจมาเอง)

 

2. สำหรับผู้มาแสวงบุญในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ต้องยื่นหลักฐานตามข้อ 1 ทุกราย

 

3. ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเข้ามาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา ให้มีผลรับวัคซีนจำนวนไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

 

ถ้ำนาคี อช.ภูลังกาประกาศล่าสุดอนุโลมนทท.เข้าได้ เช็คเลยใครเข้าเกณฑ์บ้าง?

 

ที่มา อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - Phulangka National Park Thailand