ศบค. เผยไทยฉีดวัคซีน "เข็ม 3" แล้ว 13 ล้านราย คิดเป็น 18.8%

ศบค. เผยไทยฉีดวัคซีน "เข็ม 3" แล้ว 13 ล้านราย คิดเป็น 18.8%

ศบค. รายงานสถานการณ์ฉีด "วัคซีนโควิด-19" สะสม 113,622,267 โดส ใน 77 จังหวัด ในจำนวนนี้เป็นเข็มกระตุ้น "เข็ม 3" สะสม 13,092,757 ราย คิดเป็น 18.8%

วันนี้ (27 ม.ค. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานจำนวนการได้รับ “วัคซีนโควิด-19” สะสม (28 ก.พ. 2564 - 26 ม.ค. 2565) รวม 113,622,267 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 52,174,471 ราย (75,0%)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 48,355,039 ราย (69.5%)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 13,092,757 ราย (18.8%)

 

 • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 26 มกราคม 2565

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 440,671 โดส

เข็มที่ 1 : 44,412 ราย

เข็มที่ 2 : 74,003 ราย

เข็มที่ 3 : 322,256 ราย

 

ศบค. เผยไทยฉีดวัคซีน "เข็ม 3" แล้ว 13 ล้านราย คิดเป็น 18.8%

 

 • กลุ่มเป้าหมายฉีดเข็ม 3

 

จำนวนการได้รับ วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 26 ม.ค. 65 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 แล้วทั้งหมด 13,092,757 ราย (18.8%) แบ่งเป็น

- กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 738,973 ราย คิดเป็น 97.5%

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 356,140 ราย คิดเป็น 36.0%

- ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 1,358,576 ราย คิดเป็น 28.8%

- ประชาชนทั่วไป 8,639,700 ราย คิดเป็น 22.6%

- ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,999,368 ราย คิดเป็น 15.7%

 

ศบค. เผยไทยฉีดวัคซีน "เข็ม 3" แล้ว 13 ล้านราย คิดเป็น 18.8%

 

 • ไทยติดเชื้อรายใหม่ 8,078 ราย

 

สำหรับ “สถานการณ์โควิด-19” ประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 8,078 ราย แบ่งเป็น

 • ติดเชื้อในประเทศ 7,816 ราย
 • ติดเชื้อจากต่างประเทศ 225 ราย
 • ติดเชื้อจากเรือนจำ 37 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย

ติดเชื้อสะสม 2,407,022 ราย เสียชีวิตสะสม 22,098 ราย รักษาตัวอยู่ 82,760 ราย อาการหนัก 548 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 102 ราย รักษาหายเพิ่ม 6,595 ราย หายป่วยสะสม 2,302,164 ราย

 

ศบค. เผยไทยฉีดวัคซีน "เข็ม 3" แล้ว 13 ล้านราย คิดเป็น 18.8%

 

 • เสียชีวิต 87% เป็นสูงวัย-โรคเรื้อรัง

สำหรับรายงานผู้เสียชีวิต 22 ราย เป็น

 • ชาย 12 ราย
 • หญิง 10 ราย

ทั้งหมดเป็นชาวไทย ค่ามัธยฐานของอายุ 74 ปี (46 – 96 ปี) ส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 16 ราย (73%) และโรคเรื้อรัง 3 ราย (14%) รวมทั้งสองกลุ่ม 87% โดยปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ยังเป็นการติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จักและครอบครัว

 

ศบค. เผยไทยฉีดวัคซีน "เข็ม 3" แล้ว 13 ล้านราย คิดเป็น 18.8%

 • เดินทางเข้าไทย ติดเชื้อสะสม 5,990 ราย

 

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 ม.ค. 65 จำแนกตามประเภทสะสม 165,961 ราย ติดเชื้อ 5,990 ราย แบ่งเป็น

- ระบบ Test & Go เดินทางเข้า 69.166 ราย ติดเชื้อ 2,628 ราย คิดเป็น 3.80%

- ระบบแซนด์บ็อกซ์ เดินทางเข้า 67,346 ราย ติดเชื้อ 2,719 ราย คิดเป็น 4.04%

- ระบบกักตัว เดินทางเข้า 29,449 ราย ติดเชื้อ 643 ราย คิดเป็น 2.18%

 

ศบค. เผยไทยฉีดวัคซีน "เข็ม 3" แล้ว 13 ล้านราย คิดเป็น 18.8%