"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" รพ.บางบัวทอง 2 ใครๆก็ฉีดได้

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" รพ.บางบัวทอง 2 ใครๆก็ฉีดได้

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" กับ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 รอบฉีดเดือนกุมภาพันธ์ใครๆก็ฉีดได้ มีวันไหนบ้างเช็คเลยที่นี่

รพ.บางบัวทอง 2 เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca (เข็มกระตุ้น) ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย และไม่จำกัดสัญชาติ (ต่างชาติต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ พาสปอร์ต)

 

 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้าเซนเนก้า กับ รพ.บางบัวทอง 2 ฉีดตามสูตรของกรมควบคุมโรค หลังจากที่ท่านฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 3 อีก 3 เดือนท่านจะได้รับเข็ม 4 เป็น วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

 

เงื่อนไข

 

  1. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
  2. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ ฉีด AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26-30 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. https://ssjnonthaburi.moph.go.th/bbt2-booster

 

ฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์, 10 กุมภาพันธ์, 17 กุมภาพันธ์, 24 กุมภาพันธ์ 2565 (วันละ 200 คน)

 

 

เป็นการ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" รพ.บางบัวทอง 2 ใครๆก็ฉีดได้

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี