นายกฯ ชวนคนไทยรณรงค์ "ตรุษจีน 2565" ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

นายกฯ ชวนคนไทยรณรงค์ "ตรุษจีน 2565" ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

โฆษกรัฐบาลฯ เผยนายกฯ ชวนคนไทยรณรงค์ "เทศกาลตรุษจีน" หรือ "ตรุษจีน 2565" ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. ช่วง "วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว"

วันนี้ 27 ม.ค. 65  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฝากเชิญชวนคนไทยรณรงค์ "เทศกาลตรุษจีน" หรือ "ตรุษจีน 2565" ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 พร้อมขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขในช่วง "วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว" ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 ก.พ. 65

หลายครอบครัวมีการรวมกลุ่มญาติพี่น้อง ซึ่งอาจมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อของโควิด-19  จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง "เทศกาลตรุษจีน" อย่างเคร่งครัด โดยทั้ง 3 วันนี้ สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล “DMHTTA” อย่างเคร่งครัด

ในส่วนศาสนสถาน และสถานที่จัดงานตรุษจีน ให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ผู้ดำเนินการศาสนสถานในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษจากการจุดธูปสำหรับศาสนสถาน ศาลเจ้า สถานที่จัดงานตรุษจีน 

2. ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนสถาน ศาลเจ้า สถานที่จัดงานตรุษจีนให้มีวิธีการปฏิบัติที่ดี เพื่อลดอันตรายจากการสัมผัสมลพิษจากควันธูป รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 

3. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ควบคุม กำกับ ศาสนสถาน ศาลเจ้า สถานที่จัดงานตรุษจีนที่ประชาชนนิยมไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ "ไหว้ตรุษจีน 2565" ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ในการป้องกันอันตรายจากควันธูปและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า  เนื่องจากปีนี้ อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง ดังนั้น จึงได้มีการประกาศงดการจัดงาน "เทศกาลตรุษจีน" ที่ถนนเยาวราช  แต่มีการประดับตกแต่งไฟบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดียน)  ในส่วนของพี่น้องประชาชน เชื้อสายจีน ยังคงสามารถสืบสานประเพณีรวมถึงการไหว้เจ้าตามสถานที่ต่าง ๆ ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โควิด-19 ในไทยวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,078 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,853 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 225 ราย ผู้ป่วยสะสม 183,587 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 6,595 รายหายป่วยสะสม 133,670 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,760 ราย เสียชีวิต 22 ราย

ล่าสุดการให้บริการวัคซีน โควิด -19  สะสมอยู่ที่114,620,203  โดส เข็มที่ 1 ฉีดสะสม 52,164,182 โดส เข็มที่ 2 ฉีดสะสม 48,370,539 โดส เข็มที่ 3 ฉีดสะสม 13,195,005 โดส เข็มที่ 4 ฉีดสะสม 890,477 โดส  

นอกจากนี้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบโดส เกิน 3 เดือนแล้ว  ยังสามารถขอรับบริการฉีดเข็มวัคซีนกระตุ้นได้