เคาะ "ฉีดวัคซีนโควิด" เข็ม 4 ใน 10 จังหวัด ใครเข้าข่ายต้องฉีดบ้าง เช็คเลย

เคาะ "ฉีดวัคซีนโควิด" เข็ม 4 ใน 10 จังหวัด ใครเข้าข่ายต้องฉีดบ้าง เช็คเลย

การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ล่าสุด มีการเคาะ "ฉีดวัคซีนโควิด" เข็ม 4 ใน 10 จังหวัด ใครเข้าข่ายต้องฉีดบ้าง เช็คเลย

การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ล่าสุดมีการพูดถึงแผนการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ล่าสุดมีการเคาะพื้นที่ 10 จังหวัดในการฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มที่ 4 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ศบค. ปรับระดับพื้นที่สีส้ม 44 จ. เพิ่มพื้นที่สีเหลือง 25 จ.

- "ศบค." ปลดล็อก Test & Go - แซนด์บ็อกซ์ เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ.นี้

- "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ต้องกี่เข็มถึงจะพอ คนฉีดไปแล้ว 5 เข็ม สรุปดีหรือไม่ดี

 

โดย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอแผนการบริหารจัดการการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ให้ประชาชน ซึ่งแผนการบริหารวัคซีนเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยเฉพาะแนวทางการฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มที่ 4 รวม 10 จังหวัดในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ระบาด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปนั้น 

 

แนวทางการฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มที่ 4 รวม 10 จังหวัดในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ระบาด มีดังนี้

 

พื้นที่ท่องเที่ยว 4 จังหวัด

  • ภูเก็ต 
  • สุราษฎร์ธานี
  • กระบี่
  • พังงา

 

พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด 

  • กรุงเทพมหานคร 
  • ชลบุรี 
  • สมุทรปราการ 
  • นนทบุรี
  • กาญจนบุรี 
  • ปทุมธานี

 

โดยขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมให้ในบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 608 เป็นประชากรทุกคน

 

สำหรับแนวทางการฉีดวัคซีนเข็ม 4 มีดังนี้

 

1.ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 เป็น ซิโนแวค เข็ม 3 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า โดยระยะห่างเข็ม 3 และ 4 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังฉีดเข็มที่ 3

 

2.ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 เป็น ซิโนแวค เข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 เป็นไฟเซอร์ โดยระยะห่างเข็ม 3 และ 4 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังฉีดเข็มที่ 3

 

 

 

เคาะ "ฉีดวัคซีนโควิด" เข็ม 4 ใน 10 จังหวัด ใครเข้าข่ายต้องฉีดบ้าง เช็คเลย

 

เคาะ "ฉีดวัคซีนโควิด" เข็ม 4 ใน 10 จังหวัด ใครเข้าข่ายต้องฉีดบ้าง เช็คเลย

 

สรุปจำนวนและกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวัคซีนโดยรวมเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (จากข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565) รวมทั้งสิ้น 11.6 ล้านโดส 

 

เคาะ "ฉีดวัคซีนโควิด" เข็ม 4 ใน 10 จังหวัด ใครเข้าข่ายต้องฉีดบ้าง เช็คเลย

 

ที่มา : ศบค.