ส่องยา "ตำรับสมุนไพร" ลดไข้ ยับยั้ง "โควิด-19" ในหลอดทดลองได้

ส่องยา "ตำรับสมุนไพร" ลดไข้ ยับยั้ง "โควิด-19" ในหลอดทดลองได้

กรมวิทย์ฯ เผยยาตำรับสมุนไพรลดไข้ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส "โควิด-19" ในหลอดทดลองได้ เตรียมศึกษาการกระตุ้น "ระบบภูมิคุ้มกัน" และความปลอดภัยก่อนนำไปใช้

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสความต้องการใช้สมุนไพร เช่น ยาตำรับห้าราก และยาตำรับประสะเปราะใหญ่ เพื่อใช้ในการช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการจากการติดเชื้อ "โควิด-19" อย่างต่อเนื่องนั้น

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาของยาตำรับห้าราก และยาตำรับประสะเปราะใหญ่ ซึ่งได้รับอนุเคราะห์ตำรับ จากสมาคมเวชกรรมไทย โดยนำสารสกัดยาตำรับทั้ง 2 ในขนาดที่ไม่มีความเป็นพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงมาบ่มกับเชื้อไวรัสในหลอดทดลอง และนำเชื้อไวรัสไปทดสอบในเซลล์เพาะเลี้ยง

 

ผลการทดสอบเบื้องต้น พบว่า "ยาตำรับห้ารากที่สกัดด้วยน้ำ" มีค่าการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ร้อยละ 96.23 ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (มก./มล.) 

 

ส่องยา "ตำรับสมุนไพร" ลดไข้ ยับยั้ง "โควิด-19" ในหลอดทดลองได้

ส่วน "ยาตำรับประสะเปราะใหญ่ที่สกัดด้วยน้ำ" มีค่าการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ร้อยละ 76.56 ที่ความเข้มข้น 10 มก./มล.

 

"ยาตำรับประสะเปราะใหญ่ที่ทำการสกัดด้วยตัวทำละลาย ที่เป็นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 50" มีค่าการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ร้อยละ 88.70 ที่ความเข้มข้น 2.5 มก./มล. 

 

ส่องยา "ตำรับสมุนไพร" ลดไข้ ยับยั้ง "โควิด-19" ในหลอดทดลองได้


อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ตำรับยาห้าราก ตำรับยาประสะเปราะใหญ่  จัดอยู่ในกลุ่มยาแก้ไข้ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ในบัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติ      

ปัจจุบันประชาชนสามารถหาซื้อยาตำรับทั้ง 2 มารับประทานเองได้ตามอาการของโรค และควรรับประทานตามข้อบ่งใช้ และขนาดที่ระบุ ตามรายละเอียดในบัญชียาหลักแห่งชาติ ส่วนการนำไปใช้สำหรับรักษาโรคโควิด-19 ควรรอผลการศึกษาวิจัยให้แน่ชัดเสียก่อน               เพื่อความปลอดภัย ขณะนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะเร่งวิจัยและพัฒนาสมุนไพรทั้ง 2 ตำรับ  
 

ทั้งในด้านการศึกษาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันก่อนการติดเชื้อไวรัส ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ ในการต้านการติดเชื้อไวรัส ตลอดจนศึกษาความปลอดภัยของยาตำรับ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรสำหรับใช้เป็นยารักษาโรคโควิด-19 ต่อไป

 

ส่องยา "ตำรับสมุนไพร" ลดไข้ ยับยั้ง "โควิด-19" ในหลอดทดลองได้

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์