กรมควบคุมโรคย้ำ "ยังไม่แนะนำประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม4"!!!

กรมควบคุมโรคย้ำ "ยังไม่แนะนำประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม4"!!!

กรมควบคุมโรคย้ำยังไม่มีการแนะนำให้ประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนโควิด19เข็ม 4  อนุกรรมการสร้างเสริมฯยังให้ฉีดถึงแค่เข็ม 3

   เมื่อวันที่  13  มกราคม 2565 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลคำแนะนำสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4 ว่า ยืนยันข้อมูลว่า ขณะนี้ทางคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 มีมติว่าให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น หรือเข็ม 4 ให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ คนทำงานด่านหน้า และผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือกลุ่ม 607 โดยให้มาติดต่อขอรับเข็ม 4 หลังจากรับเข็ม 3 ไปแล้ว 3 เดือน สามารถฉีดได้ทั้งวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา 

      “ส่วนประชาชนทั่วไป ยังไม่มีคำแนะนำอย่างเป็นทางการ ระหว่างนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาหารือ เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ว่าจะให้ประชาชนทั่วไปมารับเข็ม 4 ช่วงเวลาใด อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนทั่วไปที่แข็งแรงดีและรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เข้ามารับเข็ม 3 ตามนัดหมายจากหน่วยบริการฉีดวัคซีน หรือหมอพร้อม ช่วงนี้จะเน้นการฉีดเข็ม 3 ให้ครอบคลุมก่อน”นพ.โอภาสกล่าว   

    ทั้งนี้ แผนการบริหารวัคซีนในการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 ระบุว่า สำหรับประชาชนที่รับวัคซีนตามการประกาศของกระทรวงฯ

ผู้ที่รับเข็ม 2 ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.64 ให้มารับเข็ม 3 ในเดือน ธ.ค.64

ผู้ที่รับเข็ม 2 ช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.64 ให้มารับเข็ม 3 ในเดือน ม.ค.65

ผู้ที่รับเข็ม 2 ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.64 ให้มารับเข็ม 3 ในเดือน ก.พ.65

ผู้ที่รับเข็ม 2 ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.64  ให้มารับเข็ม 3 ในเดือน มี.ค.65

    ขณะที่สูตรการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หากเป็นการฉีดวัคซีนผู้ผลิตเดียวกัน แอสตร้าฯ 2 เข็ม ให้รับเข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์น่า ห่างจากเข็ม 2 ราว 3-6เดือน

ไฟเซอร์ 2 เข็ม หรือ โมเดอร์น่า 2 เข็ม ให้รับเข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์น่า ห่างจากเข็ม 2 ไป 6 เดือน

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้

ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าฯ ให้รับเข็ม 3 เป็นแอสตร้าฯ ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์น่า ห่างจากเข็ม 2 ราว 3-6 เดือน

ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ ให้รับเข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์น่า ห่างจากเข็ม 2 ราว 3- 6 เดือน

แอสตร้าฯ + ไฟเซอร์ ให้รับเข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์น่า ห่างจากเข็ม 2 ไป 6 เดือน