"ศิริราช" เปิดจอง "ไฟเซอร์" เข็ม 1-3 ลงทะเบียนผ่าน "Siriraj Connect"

"ศิริราช" เปิดจอง "ไฟเซอร์" เข็ม 1-3 ลงทะเบียนผ่าน "Siriraj Connect"

"ศิริราช" เปิดจองวัคซีน "ไฟเซอร์" (Pfizer) เข็ม 1, 2 และ 3 ผ่านทางแอปฯ "Siriraj Connect" วันที่ 15 ม.ค. 65 เวลา 12.00 น. ถึง 24  ม.ค. 65 เวลา 12.00 น. เริ่มฉีดวันแรกวันที่ 1 ก.พ. 65

วันนี้ (10 ม.ค. 65) โรงพยาบาลศิริราช ออกประกาศโดยระบุว่า โรงพยาบาล ศิริราช เปิดให้ประชาชนเข้าจองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท ไฟเซอร์ (PZ) เพื่อเป็น เข็ม 1, 2 และ 3 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 

  • ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน

 

1. กรณีเข็ม 1 (PZ1) เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปี


2. กรณีเข็ม 2 (PZ2) เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ของบริษัทไฟเซอร์ มาแล้วเกิน 3 สัปดาห์หรือ แอสตร้าเซนเนก้ามาแล้วเกิน 4 สัปดาห์


3. กรณีเข็ม 3 (PZ3) ได้แก่  ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม  ในสูตร AZ1 - AZ2  มาแล้วอย่างน้อย 12 สัปดาห์

  • วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน 

 

ตามตารางการจองวันและเวลาการฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เปิดฉีดเฉพาะบางวัน) ในแอปพลิเคชันจองฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยเริ่มฉีดวันแรกวันที่  1  กุมภาพันธ์  2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย  โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ข้างหอสมุดศิริราช)

 

"ศิริราช" เปิดจอง "ไฟเซอร์" เข็ม 1-3 ลงทะเบียนผ่าน "Siriraj Connect"

ผู้สนใจสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค ( Siriraj Connect ) ได้ตั้งแต่วันที่ 15  มกราคม  2565 โดยจะเปิดรับเวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 24  มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.  หรือ สแกน QR code เพื่อเข้าระบบจองคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับการจองคิวฉีดวัคซีนในเดือนมีนาคม  2565  จะประกาศให้ทราบต่อไป