นัดฉีดวัคซีนโควิด Moderna เข็ม 3 เช็คขั้นตอนด่วน

นัดฉีดวัคซีนโควิด Moderna เข็ม 3 เช็คขั้นตอนด่วน

แจ้งจาก ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ นัดฉีดวัคซีนโควิด Moderna เข็ม 3 เช็คขั้นตอนด่วน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 (Booster dose)

สำหรับผู้ที่มีคิวนัดฉีดแล้ว จองผ่านเครือข่าย และ การนัดอัตโนมัติจากศูนย์ฯ

โปรดมาตรงตามวันนัด เข้าประตู 2 แจ้งความประสงค์รับวัคซีนโมเดอร์นาที่เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียน

ขั้นตอน

  • จัดบริการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนหมด
  • ผู้ที่มีนัดแล้วผิดนัด สามารถมาหลังวันนัดได้ ศูนย์ฯจะให้บริการจนกว่าวัคซีนหมด
  • ไม่มีบริการวัคซีน ก่อนวันนัดหมาย
  • เข็มที่ 3 (Booster dose)

 

สำหรับผู้ที่เคยรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

  • ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในสูตร AA (AstraZeneca - AstraZeneca) และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca)
  • เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm - Pfizer)โดยฉีดเข็มที่ 2 มาแล้ว อย่างน้อย 3 เดือน (90 วัน) ขึ้นไป

นัดฉีดวัคซีนโควิด Moderna เข็ม 3 เช็คขั้นตอนด่วน