"โควิดวันนี้" เชียงใหม่สั่งปิดร้านอาหาร 23 แห่งต้นตอคลัสเตอร์ สูงสุด 14 วัน

"โควิดวันนี้" เชียงใหม่สั่งปิดร้านอาหาร 23 แห่งต้นตอคลัสเตอร์ สูงสุด 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดร้านอาหารที่จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ 23 แห่ง หลังพบการระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ โดยตัวเลขล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แตะ 310 ราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว หลังพบการติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน ภายในร้านอาหารที่จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 23 แห่ง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,263 ราย ตาย 14 ราย ATK อีก 1,766 ราย

- อัพเดท! สายด่วน-สถานที่-ช่องทางการติดต่อ เมื่อติดเชื้อโควิด-19

- มีคำตอบ เตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 สรุปแล้วเดินทางข้ามจังหวัดได้หรือไม่

 

โดยคำสั่งให้ปิดเป็นระยะเวลา 14 วันตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มกราคม 2565 ได้แก่

 

1.ร้าน Living Machine ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ

 

2. ร้าน Zoe.In.Yellow.ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ

 

3.ร้าน ฮอมบาร์ ถนนตลาดคำเที่ยง

 

4.ร้านท่าช้างคาเฟ่ เลขที่ 11/9 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ปิดเป็นระยะเวลา 7 วันตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มกราคม 2565 ได้แก่

 

1.ร้านฉลุยคาเฟ่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก ,

 

2.ร้านเสี่ยวสันติธรรม เลขที่ 8 ซอยสันติธรรม ตำบลช้างเผือก

 

3.ร้าน SOPA Cafe’ ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ

 

4.ร้าน THAY ถนนนิมมาน ตำบลสุเทพ

 

นอกจากนี้ยังให้ปิดเป็นระยะเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มกราคม 2565 ได้แก่

 

1.ร้าน Too.Nice.Nimman ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ

 

2.ร้าน The.PARK.Society.Bar.&.Hostel.เลขที่ 105/4 ถนนกำแพงดิน ตำบลช้างคลาน

 

3.ร้าน เปิงคาเฟ่ นิมมาน เลขที่ 13 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ

 

4.ร้านเหล้าตอง ถนนตรัสวงค์ ตำบลฟ้าฮ่าม

 

5.ร้าน The.Riverside.Bar.&.Restaurant ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลช้างม่อย

 

6.ร้าน Seoulhigh ถนนช้างม่อย ตำบลศรีภูมิ

 

7.ร้าน Blacklist.Cafe.&.Restaurant ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1.ตำบลสุเทพ

 

8.ร้าน.86’s.Room.ถนนช้างม่อย ตำบลช้างม่อย

 

9.ร้าน SPV.Cafe.เลขที่ 48 ถนนชัยภูมิ ตำบลช้างม่อย

 

10.ร้าน Cafe Wander.เลขที่.79/1.ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างม่อย

 

11.ร้านพอใจบาร์ เลขที่ 23/4 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ 

 

 

12.ร้านปี้หล้า in the garden ถนนบำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์

 

13.ร้าน The.Good.View.Bar.And.Restaurant.ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลช้างม่อย

 

14.ร้าน Lism.cafe เลขที่ 59 หมู่ที่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก

 

15.ร้าน Good.Bar.Icon.Park.เลขที่ 308 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลช้างเผือก

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตนเองเป็นเวลา 7 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 7 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

 

กรณีร้านต่างๆจะเปิดให้บริการเมื่อครบกำหนดระยะเวลาสั่งปิด จะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง นักดนตรี และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในร้านทุกคน และจะต้องทำการตรวจคัดกรองด้วย ATK เป็นประจำทุก 3 วัน สำหรับร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการในส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศหรือห้องปิดทึบ

 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 

รายงานข่าวแจ้งว่า นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้านระบาดวิทยา เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ณ วันที่ 7 ม.ค.2565 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 310 รายและเสียชีวิต 1 ราย 

 

"โควิดวันนี้" เชียงใหม่สั่งปิดร้านอาหาร 23 แห่งต้นตอคลัสเตอร์ สูงสุด 14 วัน