"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อรายใหม่ 847 รายจาก 8 คลัสเตอร์ บุคลากรฯติดเพียบ

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อรายใหม่ 847 รายจาก 8 คลัสเตอร์ บุคลากรฯติดเพียบ

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 847 รายจาก 8 คลัสเตอร์ทั้งร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ นิสิตมหาวิทยาลัย ชุมชน มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อถึง 15 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 847 ราย ดังนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,263 ราย ตาย 14 ราย ATK อีก 1,766 ราย

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยองเข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 26 ราย สะสม 5,629 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,913 ราย

 

2.คลัสเตอร์ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 71 รายสะสม 574 ราย

 

3.คลัสเตอร์ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มทีจำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 44 ราย สะสม 184 ราย

 

4.คลัสเตอร์นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 7 ราย สะสม 114 ราย

 

5.คลัสเตอร์ร้าน LHAO HENG อ.เมืองชลบุรี 5 ราย สะสม 17 ราย

 

6.คลัสเตอร์ร้าน Cools Club อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 18 ราย

 

7.คลัสเตอร์บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 4 รายช

 

8.คลัสเตอร์ชุมชนแกะปูชายทะเล บางพระ อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 19 ราย

 

9.คลัสเตอร์นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 3 ราย สะสม 20 ราย

 

10.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 13 ราย

 

11.บุคลากรทางการแพทย์ 15 ราย

 

 

12. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด 51 ราย ดังนี้

 • กทม. 9 ราย
 • นครราชสีมา 4 ราย
 • บุรีรัมย์ 4 ราย
 • สระแก้ว 4 ราย
 • เชียงใหม่ 3 ราย
 • กาญจนบุรี 2 ราย
 • กำแพงเพชร 2 ราย
 • ขอนแก่น 2 ราย
 • ฉะเชิงเทรา 2 ราย
 • ตราด 2 ราย
 • พัทลุง 2 ราย
 • สกลนคร 2 ราย
 • กาฬสินธุ์ 1 ราย
 • ชัยภูมิ 1 ราย
 • ปทุมธานี 1 ราย
 • ราชบุรี 1 ราย
 • ลำพูน 1 ราย
 • สมุทรปราการ 1 ราย
 • สมุทรสงคราม 1 ราย
 • สุโขทัย 1 ราย
 • สุพรรณบุรี 1 ราย
 • หนองบัวลำภู 1 ราย
 • อุบลราชธานี 1 ราย
 • ศรีสะเกษ 1 ราย
 • ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย

 

13. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว 140 ราย , สถานที่ทำงาน 106 ราย , บุคคลใกล้ชิด 57 ราย , ร่วมวงสังสรรค์ 104 ราย

 

14.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 45 ราย

 

15.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 147 ราย

 

ณ วันที่ 8 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,810,597 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,117 คน ปอดอักเสบ 10 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 107,002 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 411,471 คน รวม 518,473 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 50 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,712 คน ปอดอักเสบ 8 ราย และใส่ท่อหายใจ 1 ราย

 

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 3 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็มหนึ่งราย) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

ขณะนี้เมีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมือง และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมือง และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขาตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

 

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

 

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมือง ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

 

1.เลิกงานไม่สังสรรค์

2.อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3.ป่วยต้องหยุด

4.จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5.เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

6.สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อรายใหม่ 847 รายจาก 8 คลัสเตอร์ บุคลากรฯติดเพียบ