เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 รพ.สต.ใกล้บ้าน 76 แห่ง เช็คเลยจำนวนจำกัด

เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 รพ.สต.ใกล้บ้าน 76 แห่ง เช็คเลยจำนวนจำกัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3" แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) รวมถึงเข็ม 1 เข็ม 2 ที่รพ.สต.ใกล้บ้าน 76 แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) รวมถึงเข็ม 1 เข็ม 2 ที่รพ.สต.ใกล้บ้าน 76 แห่งตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 ในวันเวลาราชการ จนกว่าวัคซีนจะหมด (มีจำนวนจำกัด)

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- 10 จังหวัดนำร่อง "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ผู้ประกันตนมาตรา 33 เริ่มวันไหน เช็คเลย

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ฟรี 15,000 คนจนกว่าจะเต็มจำนวน อยู่ไหนก็ฉีดได้

- ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิดฉีด ‘ไฟเซอร์’ กระตุ้นเข็ม 3 เริ่มลงทะเบียนวันนี้

 

เงื่อนไข : สำหรับประชาชนทุกคน ทุกสัญชาติ ที่มีอายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป , ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 1 ,เข็ม 2 และ เข็ม 3 ได้ที่ รพ.สต ทั้ง 76 รพ.สต.ในจังหวัดนนทบุรี ใกล้บ้านท่าน

 

รายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่ รพ สต ใกล้บ้านท่าน ผู้มีความประสงค์ติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่ http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/report2.php เลือก "เขต 4" "นนทบุรี" "อำเภอ"

 

เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 รพ.สต.ใกล้บ้าน 76 แห่ง เช็คเลยจำนวนจำกัด