เช็ค! 47 แห่งรพ.มหาวิทยาลัย-รพ.สนาม รองรับโอมิครอนทั่วประเทศ

เช็ค! 47 แห่งรพ.มหาวิทยาลัย-รพ.สนาม รองรับโอมิครอนทั่วประเทศ

อว. พร้อมรับสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนระบาดเต็มที่  สั่งการเตรียม รพ. มหาวิทยาลัย รร.แพทย์ และเตรียมพร้อม รพ.สนาม รองรับไว้แล้วทั่วประเทศ 13,416 เตียง ใน 47 แห่ง 39 จังหวัด

วันนี้ (6 ม.ค.2565) ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย ทำให้มีความกังวลในเรื่องความพร้อมของสถานการณ์เตียง จำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย โดยในส่วน อว. ขอยืนยันว่าเราเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ในสังกัด ให้พร้อมที่จะรับผู้ป่วยหนัก และเตรียมโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ทั่วประเทศถึง 47 แห่ง ใน 39 จังหวัดไว้แล้วหากมีความจำเป็นจะต้องเปิดใช้

ด้าน ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ในปี 2563-2564 มหาวิทยาลัยในสังกัด อว. ทั่วประเทศ ได้ร่วมกัน เปิดโรงพยาบาลสนามในทุกภุมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สามารถดูแลผู้ติดเชื้อในหลายระลอกที่ผ่านมา รวมกันแล้วมากกว่า 100,000 คน จนผู้ติดเชื้อจำนวนลดลง ทางรพ.สนาม จึงได้พักการดำเนินงานชั่วคราว แต่ในขณะนี้มีความกังวลว่าอาจจะเกิดการระบาดเพิ่มได้อีก ทาง อว. จึงได้สั่งการเพิ่มเติมให้โรงพยาบาลสนามแต่ละแห่งร่วมมือกับทางจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่ พร้อมกลับมาเปิดรับผู้ป่วยได้หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น หรือปรับรูปแบบเป็น Home Isolation หรือ Community Isolation 

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์ในช่วงนี้พบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและน่าจะสามารถดูแลที่บ้านหรือในชุมชนได้ แต่ ทั้งนี้ก็ได้เตรียม รพ.สนามไว้รองรับด้วย ซึ่งรวมมีจำนวนเตียงกว่า 13,416 เตียง ได้แก่

 

  • เช็คสถานการณ์เตียง รองรับโอมิครอน

กทม.และปริมณฑล 8 แห่ง ที่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นนทบุรี  มทร.ธัญบุรี มรภ.ธนบุรี ศูนย์สมุทรปราการ สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) (CI) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (CI) ม.รามคำแหง (CI) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (CI)

ภาคกลาง 6 แห่ง ที่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา มรภ.เทพสตรี มรภ.พระนครศรีอยุธยา มทร.รัตนโกสินทร์ ว.วังไกลกังวล มทร.สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี

ภาคเหนือ 13 แห่ง ที่ ม.พะเยา ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ แพร่ ม.แม่ฟ้าหลวง มรภ.กำแพงเพชร มทร.ล้านนา ตาก มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.นครสวรรค์ มรภ.เพชรบูรณ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มรภ.พิบูลสงคราม พิษณุโลก (CI) ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ (CI) ม.แม่ฟ้าหลวง (CI)

 

  • 47 แห่ง รพ.มหาวิทยาลัยเตรียมดูแลผู้ติดเชื้อ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง ที่ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร ม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.มหาสารคาม ม.มหิดล อำนาจเจริญ มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.อุดรธานี สามพร้าว มรภ.อุบลราชธานี วิทยาลัยชุมชนยโสธร มทร.อีสาน ขอนแก่น (CI)

ภาคใต้ 10 แห่ง ที่ ม.ทักษิณ พัทลุง ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี  ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่  ม.สงขลานครินทร์ ตรัง มรภ.ยะลา มรภ.สุราษฏร์ธานี มรภ.ภูเก็ต  ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ (CI) ม.แม่โจ้ ชุมพร (CI)

ภาคตะวันออก 3 แห่ง ที่ มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.รำไพพรรณี มทร.ธัญบุรี ปราจีนบุรี

ปลัด อว.กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสนาม อว. เคยรับผู้ป่วยสูงสุดในเวลาเดียวกันกว่าหมื่นราย ซึ่งปัจจุบันเหลือรักษาตัวอยู่เพียงแค่พันกว่าราย จึงมีกำลังพอจะรองรับได้เพิ่มอีก และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังหนักหน่วง อว.ยังสามารถขยายเตียงในโรงพยาบาลสนามเพิ่มได้อีก 15,000 เตียง จึงขอย้ำว่า อว.พร้อมเป็นกองหนุนอย่างเต็มที่ และไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีเตียง