7 มกราคม ศบค.เคาะ 3 มาตรการรับมือโควิด-19โอมิครอน

7 มกราคม ศบค.เคาะ 3 มาตรการรับมือโควิด-19โอมิครอน

จับตา 2 สัปดาห์หลังปีใหม่ โควิด-19พุ่งระดับไหน ยอดอาจถึงหลายหมื่นหากไม่ได้รับความร่วมมือ ศบค.เคาะมาตรการรับมือเพิ่ม 7 มกราคมนี้

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ว่า ช่วงหลังปีใหม่ ต้องติดตามสถานการณ์ 2 สัปดาห์ว่ามีการแพร่ระบาดระดับใด จะเป็นแบบผู้ติดเชื้อมาก แต่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ยังเคร่งครัดมาตรการ หรือจะเป็นแบบที่ไม่ทำตาม หล่ะหลวมมาตรการ ก็จะทำให้ในช่วง 2 สัปดาห์จากนี้อาจมีผู้ติดเชื้อหลายหมื่นคน เพราะฉะนั้น การป้องกันตนเองแบบเข้มข้น และCOVID-19 Free Settingsในสถานประกอบการ ฉีดวัคซีนโควิด-19ให้ครบ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและ ผู้มีโรคประจำตัว

  ส่วนผู้เสียชีวิต ขณะนี้ยังเป็นไปตามสถานการณ์โลก แม้มีการระบาดของโอมิครอน แต่ผู้เสียชีวิตไม่ได้เพิ่มขึ้นสูง รวมถึง ผู้ป่วยอาการหนักด้วย จึงจำเป็นต้องให้กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนให้ครบ อย่างไรก็ตาม แม้อัตราป่วยหนักและเสียชีวิตยังต่ำ แต่ยังไว้ใจไม่ได้ เพราะมีผู้ที่ยังไม่ฉีดและฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังไม่ครบ เสี่ยงติดเชื้อ เข้าระบบรักษามากขึ้นและอาจจะเสียชีวิต

  ในวันที่ 7 มกราคมนี้ ศบค.ชุดใหญ่จะมีการประชุมซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการโอมิครอนใน 3 ข้อหลัก คือ
1.ปรับพื้นที่ตามสถานการณ์ ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการจำกัดจำนวนคน การดื่มสุราในร้านอาหาร
2. ปรับมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค ที่เดิมพิจารณาเปิดสถานบันเทิง แต่ช่วงปีใหม่ มีผู้ติดเชื้อมากในคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับที่ไม่อยู่ใต้มาตรการ
3.ปรับมาตรการผู้เดินทางเข้าประเทศแบบTest&Go
และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง