เจาะระบบ "แซนด์บ็อกซ์"เสี่ยงโควิด19ระดับไหน หลายพื้นที่จ้องเปิดตามภูเก็ต

เจาะระบบ "แซนด์บ็อกซ์"เสี่ยงโควิด19ระดับไหน หลายพื้นที่จ้องเปิดตามภูเก็ต

7 ม.ค.นี้ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)จะเสนอ ศบค.ให้เลื่อนการเข้าประเทศระบบTest&Goออกไปอีก จึงเป็นไปได้ที่รูปแบบ"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"จะเป็นโมเดลขยายเปิดอีกหลายพื้นที่ แต่ต้องพิจารณาความพร้อมหลายส่วน และจะมีความเสี่ยงโควิดระดับไหน

ชงเปิดแซนด์บ็อกซ์เกาะเพิ่ม

ในวันที่ 7 ม.ค.2565 ในการประชุมศบค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอให้ ศบค.พิจารณาเป็นแซนด์บ็อกซ์เพิ่มเติมส่วนใหญ่เป็น "พื้นที่เกาะ" ซึ่งง่ายต่อการควบคุมโรคและดูแลการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยว ได้แก่

 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า)
 2. จังหวัดชลบุรี (เกาะล้าน)
 3. จังหวัดระยอง (เกาะเสม็ด)
 4. จังหวัดตราด (เกาะช้าง และเกาะกูด)
 5. จังหวัดพังงา (เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ไม่รวมเขาหลัก)
 6. จังหวัดกระบี่ (เช่น เกาะพีพี)

ซึ่งจะพิจารณาให้นักท่องเที่ยวเดินทางตามเส้นทางที่กำหนด (Sealed Route) เช่น เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต ก็สามารถต่อเรือตรงเข้าเกาะพีพีได้ทันที


แซนด์บ็อกซ์ชะลอระบาด
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า การเดินทางเข้าประเทศในขณะนี้อนุญาตใน 2 รูปแบบที่จะช่วยชะลอผู้ติดเชื้อในไทยได้ระดับหนึ่ง คือ

 1. กักตัว จะเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและต้องกักตัว 10 วัน
 2. แซนด์บ็อกซ์ ซึ่งที่อนุญาตตอนนี้มีเฉพาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่จะต้องเป็นผู้ฉีดวัคซีนครบ เมื่อผลตรวจRT-PCR ครั้งที่1 ผลไม่พบเชื้อ จะต้องอยู่ในพื้นที่ภูเก็ต 7 วัน ถ้าผลตรวจครั้งที่ 2 เป็นลบไม่พบเชื้อ ก็สามารถไปไหนก็ได้นอกภูเก็ต 

   อย่างไรก็ตาม ระยะต่อไป จังหวัดใดประสงค์จะเปิดแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที สถานประกอบการ โรงแรม ห้องแล็ป และการสื่อสารกับนักเดินทางทั้งคนไทยและต่างชาติ หากมีหลายจังหวัดที่จะขออนุญาตเปิดเพิ่มก็จะช่วยแบ่งเบาภาระให้คนเดินทางเข้าไทยได้ มากกว่าเปิดที่ภูเก็ตแห่งเดียว

"แซนด์บ็อกซ์จะต่างจาก Test&Go โดยเมื่อเข้ามาจะอยู่ในพื้นที่นั้นๆ อย่างเช่นภูเก็ตจะห้ามออกนอกจังหวัดภูเก็ต เพราะฉะนั้นจังหวัดที่จะทำแซนด์บ็อกซ์คือมีการฉีดวัคซีนแล้วค่อนข้างมาก มีมาตรการการตรวจการติดตามนักเดินทางหรือผู้เดินทางที่ค่อนข้างไว้ใจได้ว่าจะได้ตรวจครั้งที่ 2 จะต่างกับ test&goที่เมื่อผลตรวจครั้งหนี่งแล้วไม่พบเชื้อ ก็สามารถไปไหนมาไหนทั่วประเทศได้เลยมแต่แซนด์บ็อกซ์จะรอ 7 วัน ซึ่งแซนด์บ็อกซ์เป็นมาตรการที่ค่อนข้างรัดกุม ก็สามารถควบคุมการรับเชื้อมาจากต่างประเทศได้ดีกว่า"นพ.โอภาสกล่าว 

 

อัตราติดโควิดในแซนด์บ็อกซ์

ขณะที่ จำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ช่วงเปิดประเทศ 1 พ.ย.2564 พบว่า ช่วง 1-30 พ.ย.2564

 • มีผู้เดินทางเข้า 133,061 คน
 • ติดเชื้อ 171 ราย
 • อัตราการติดเชื้อ 0.13%

- แยกเป็นระบบ Test&Go

 • มีผู้เดินทางเข้า 106,211 คน
 • ติดเชื้อ 83ราย
 • อัตราการติดเชื้อ 0.08%

- แซนด์บ็อกซ์

 • มีผู้เดินทางเข้า 21,438 คน
 • ติดเชื้อ44 ราย
 • อัตราการติดเชื้อ 0.21%

- กักตัว

 • มีผู้เดินทางเข้า 5,413 คน
 • ติดเชื้อ44 ราย
 • อัตราการติดเชื้อ 0.81 %


ช่วง 1-31 ธ.ค.2564

 • มีผู้เดินทางเข้า 290,617คน
 • ติดเชื้อ 1,300 ราย
 • อัตราการติดเชื้อ 0.45%

- แยกเป็นระบบTest&go

 • มีผู้เดินทางเข้า 240,552 คน
 • ติดเชื้อ 923ราย
 • อัตราการติดเชื้อ 0.37%

- แซนด์บ็อกซ์

 • มีผู้เดินทางเข้า 42,867คน
 • ติดเชื้อ158 ราย
 • อัตราการติดเชื้อ 0.37%

- กักตัว

 • มีผู้เดินทางเข้า 7,198 คน
 • ติดเชื้อ 219 ราย
 • อัตราการติดเชื้อ 3.04%

ช่วง1-4ม.ค.2565 พบว่า

 • มีผู้เดินทางเข้า 32,627คน
 • ติดเชื้อ 605ราย
 • อัตราการติดเชื้อ 1.85%

- แยกเป็นระบบTest&go

 • มีผู้เดินทางเข้า 19,311 คน
 • ติดเชื้อ 409 ราย
 • อัตราการติดเชื้อ 2.12%

- แซนด์บ็อกซ์

 • มีผู้เดินทางเข้า 10,767 คน
 • ติดเชื้อ121ราย
 • อัตราการติดเชื้อ 1.12%

- กักตัว

 • มีผู้เดินทางเข้า 2,549คน
 • ติดเชื้อ 75 ราย
 • อัตราการติดเชื้อ 2.94 %

เจาะระบบ "แซนด์บ็อกซ์"เสี่ยงโควิด19ระดับไหน หลายพื้นที่จ้องเปิดตามภูเก็ต

เงื่อนไขก่อนเดินทางเข้าแซนด์บ็อกซ์

 • ต้องแสดงประกันภัยในวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ก่อนเข้าราชอาณาจักรต้องลงทะเบียน Thailand pass
 • เมื่อเข้าราชอาณาจักรแล้วต้องลงทะเบียน App หมอชนะ ผู้ประกอบการโรงพยาบาล หน่วยงาน cof
 • มีผลตรวจเชื้อ covid19 ด้วยวิธีRT-PCR ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่ต้องมีผลแสดงก่อนเดินทางหากเดินทางกับผู้ปกครองที่มีผลตรวจRT-PCRไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พักSHA+(ชาพลัส)หรือ ASQ ในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ 7 วันรวมค่าตรวจหาเชื้อ
 • ต้องฉีดวัคซีนครบ


มาตรการคุมโรคในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

กรณีเดินทางเข้ามาในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป และได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าราชอาณาจักร และเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้มีหลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร และให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR จำนวน 2 ครั้ง ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1.ให้มีหลักฐานการชำระค่าที่พักหรือสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนดเมื่อผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร อย่างน้อย 7 วัน และค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT - PCR จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนด หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ สถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี นุมัติและตรวจสอบ และให้บังคับใช้เงื่อนไขนี้กับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่แม้จะมีสถานที่พำนักอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวด้วย

2.ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ครั้งที่ 2ให้แก่ผู้เดินทาง ระหว่างวันที่ 5-6 ของระยะเวลาที่พำนักอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว หรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ทางราชการกำหนด