รับ "ปีเสือ 2565" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้า-ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูร

รับ "ปีเสือ 2565" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้า-ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูร

ข่าวดีรับ "ปีเสือ 2565" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้า-ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 เพื่อเข้ารับ "วัคซีนโควิด" ณ หอประชุมอัจฉรา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ

(2 มกราคม 2564) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เปิดให้ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 เพื่อเข้ารับ "วัคซีนโควิด" ณ หอประชุมอัจฉรา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ขยายเวลา "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้าเซนเนก้า นนท์ booster เช็คเลย

- วันนี้ “นนท์ kids” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

- ลงทะเบียนใช้งาน "หมอพร้อม" รับแจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็ม 3 ทำได้ง่ายๆเช็คเลย

 

 

เงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" สถาบันบำราศนราดูร

 

  • รับเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ครบทั้ง 2 เข็ม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น
  • รับเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) ครบทั้ง 2 เข็ม ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2564 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น
  • รับเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) และแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) (สูตรไขว้) ครบ 2 เข็ม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2564 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น

 

- เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า รับเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า

 

- เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า รับเข็ม 3 ไฟเซอร์

 

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 080-695-3063 หรือ 080-696-3305 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.00 น.

 

 

ลงทะเบียนได้ที่นี่ http://bamras.ddc.moph.go.th/covid/ หรือสแกน QR Code ตามภาพ

 

รับ "ปีเสือ 2565" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้า-ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูร