"กรมอนามัย" ห่วงตั้งวงเหล้าสังสรรค์ เสี่ยงโควิด แนะตรวจ "ATK" ก่อนรวมกลุ่ม

"กรมอนามัย" ห่วงตั้งวงเหล้าสังสรรค์ เสี่ยงโควิด แนะตรวจ "ATK" ก่อนรวมกลุ่ม

"กรมอนามัย" ห่วงช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมตัวตั้งวงกินอาหาร ดื่มเหล้าสังสรรค์ หวั่นเสี่ยงแพร่ระบาด "โควิด-19" แนะ คุมเข้มตัวเอง ไม่ดื่มร่วมแก้ว ไม่กินร่วมจาน กินอาหารปรุงสุก และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ หากไม่มั่นใจให้ตรวจ "ATK" ก่อนรวมกลุ่ม

วันนี้ (31 ธ.ค. 64) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ การรวมกลุ่ม รวมญาติ กิน ดื่ม สังสรรค์ในอาคารปิด ซึ่งมีพื้นที่จำกัด หรือมีความคับแคบ แออัด การระบายอากาศไม่เพียงพอ รวมทั้งพฤติกรรมการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด มีการสัมผัสใกล้ชิด ตะโกน ร้องเพลง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ภาชนะร่วมกัน ดื่มเหล้าแก้วเดียวกัน สูบบุหรี่มวนเดียวกัน เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโอกาสการติดและแพร่เชื้อ "โควิด-19" ได้มากขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์ โอมิครอน ที่แพร่กระจายได้ง่ายและเร็วขึ้น ซึ่งข้อมูล

 

"กรมอนามัย" ห่วงตั้งวงเหล้าสังสรรค์ เสี่ยงโควิด แนะตรวจ "ATK" ก่อนรวมกลุ่ม

  • ประชาชน ร้อยละ 79.4 กังวลกับโควิดช่วงปีใหม่

 

จากการสำรวจ อนามัยโพล วันที่ 30 ธันวาคม 2564 พบว่า ประชาชนร้อยละ 79.4 มีความรู้สึกกังวลกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยร้อยละ 77.2 คิดว่าเป็นช่วงที่มีการรวมกลุ่มสังสรรค์ กลับต่างจังหวัดและท่องเที่ยว

 

ในขณะที่ ร้อยละ 68.8 กลัวว่าจะมีการระบาดของโรค โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในประเทศ และร้อยละ 46.7 คิดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังสูงอยู่ นอกจากนี้ ยังพบว่า ร้อยละ 85 ใช้บ้านหรือที่พัก เป็นสถานที่ในการฉลองปีใหม่

“ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ขอความร่วมมือประชาชนงดรวมตัวตั้งวงกินอาหารดื่มเหล้าสังสรรค์ แต่หากจำเป็นหรือมีการรวมกลุ่มญาติ ต้องคุมเข้มมาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ UP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด ถ้าไม่มั่นใจควรให้ตรวจ "ATK" ก่อนรวมกลุ่ม และเน้นใช้อุปกรณ์ดื่มกินเฉพาะบุคคล กินอาหารปรุงสุก สะอาดด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว