ฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี ที่ศูนย์ราชการฯ วันสุดท้าย!!

ฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี ที่ศูนย์ราชการฯ วันสุดท้าย!!

17 ธ.ค.วันสุดท้าย!! ฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี ที่ศูนย์ราชการฯ ยอดรวม 3 วัน มีประชาชนเข้ารับบริการแล้วเกือบ 6 พันคน

นพ.สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยความร่วมมือระหว่าง สปสช. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลปิยะเวท และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธ.ค. 64 ว่า ภาพรวมในช่วง 3 วันที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่องค์กรหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อเนื่องแล้วจำนวน 5,846 คน ช่วงเช้าเป็นการให้บริการในส่วนของเจ้าหน้าที่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ Google From ล่วงหน้า ที่เป็นการอำนวยความสะดวกและลดความแออัด และช่วงบ่ายเป็นบริการประชาชนทั่วไปที่ Walk in เข้ามา

ทั้งนี้ ช่วง 3 วันที่ผ่านมา ประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่มีผู้ที่เกิดผลข้างเคียงหรือแพ้วัคซีนแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายโอกาสแพ้จึงมีน้อยมาก ทั้งยังเป็นวัคซีนที่มีการใช้มานาน โดย สปสช. จัดสิทธิประโยขน์ให้บริการเป็นประจำในทุกปีอยู่แล้ว 

 

 

นพ.สาธิต กล่าวว่า ด้วยวันนี้ (17 ธ.ค.) เป็นวันสุดท้ายของการจัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ศูนย์ราชการฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนให้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่นี่จนถึงเวลา 13:00-15:30 น. เพียงแค่นำบัตรประชาชนมาใบเดียว เพื่อยืนยันตัวตนในการรับบริการ ซึ่งจะมีขั้นตอนในการคัดกรอง อาทิ โรคประจำตัว ประวัติแพ้วัคซีนหรือแพ้ไข้ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจความดันโลหิต เป็นต้น จากนั้นก็เข้ารับบริการฉีดวัคซีนและรอสังเกตอาการ ในระหว่างนี้ประชาชนจะได้รับทราบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง ทั้งหมดใช้เวลา 5-10 นาทีก็เรียบร้อยแล้ว ถือว่ารวดเร็วมาก

 

ส่วนที่มีประชาชนสอบถามความเป็นไปได้ที่ในปีหน้า อยากให้สิทธิประโยชน์บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ครอบคลุมให้กับคนไทยทุกคนอีกนั้น นพ.สาธิต กล่าวว่า กรณีนี้ สปสช. คงต้องหารือความเห็นกับทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก่อน ถึงความเป็นไปได้ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 แต่ทั้งนี้ผู้รับการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เบื้องต้น อยากให้เป็นประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงก่อน เพราะหากได้รับเชื้อจะมีภาวะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้