กลไก 3 หมอ อำนวยความสะดวก "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ให้ประชาชน

กลไก 3 หมอ อำนวยความสะดวก "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ให้ประชาชน

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร ใช้กลไก “3 หมอ” เดินหน้าฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรีให้ประชาชนในพื้นที่ คาดสิ้นปีจะสามารถฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" 80% ของประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2564 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยใช้กลไก “3 หมอ” อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่

 

นพ.อำพล เวหะชาติ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสกลนคร กล่าวว่า ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร ดูแล 8 ชุมชน ครอบคลุมประชากรประมาณ 10,000 คน ใช้ระบบการทำงาน 3 หมอ ได้แก่

 

หมอคนที่ 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมารับวัคซีน

 

หมอคนที่ 2 ทีมสหวิชาชีพ เป็นผู้ให้ความรู้ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม

 

หมอคนที่ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ช่วยดูแลรักษาเฝ้าระวังอาการผิดปกติในระหว่างรับวัคซีนและหลังรับวัคซีน ในการประชาสัมพันธ์-ขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

 

กลไก 3 หมอ อำนวยความสะดวก "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ให้ประชาชน

นพ.อำพล กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม อยู่ที่ประมาณ 33% ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือว่ายังน้อย เพราะที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งในช่วงแรกมีนโยบายให้เว้นระยะห่างระหว่างการฉีดวัคซีนโควิด และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลเรื่องผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น

 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันสามารถฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควบคู่กับการฉีด วัคซีนโควิด-19 ได้แล้ว รวมไปถึงศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชน คลายความกังวล และมีความมั่นใจ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถระดมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่า 80% ของประชาชนในพื้นที่

 

“ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ประชาชนตื่นตัวกับการรักษาสุขภาพมากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งได้มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลับไปแล้วมีการบอกต่อปากต่อปากทำให้มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนมากขึ้น ส่วนประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่หน่วยบริการ ศสม. สุขเกษม ก็มีทีม 3 หมอ ออกให้บริการในชุมชน โดยดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้านเพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม” นพ.อำพล กล่าว

 

กลไก 3 หมอ อำนวยความสะดวก "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ให้ประชาชน

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้จัดสิทธิประโยชน์บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษาเป็นประจำทุกปี และในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงได้ขยายเพิ่มอีก 3 กลุ่มเสี่ยง ทำให้ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคนทุกสิทธิ เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้ ตามคำแนะนำ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

 

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สปสช. ได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย โดยเปิดให้ประชาชนทุกสิทธิการรักษาจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และสามารถเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ณ หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบบัตรทองได้ทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

นพ.จเด็จ กล่าวว่า สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีแก่ประชาชนของ สปสช. เขต 8 อุดรธานี ได้รับจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวน 504,600 โดส ฉีดไปแล้ว 226,880 โดส คิดเป็น 44.96% โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังหน่วยงานต่างๆ ในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนประสานกับโรงพยาบาล เพื่อบูรณาการการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

 

กลไก 3 หมอ อำนวยความสะดวก "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ให้ประชาชน