ประกาศงดให้บริการ "ฉีดวัคซีนโควิด" 7 วันช่วงปีใหม่ 2565

ประกาศงดให้บริการ "ฉีดวัคซีนโควิด" 7 วันช่วงปีใหม่ 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.ประกาศแจ้งงดให้บริการ "ฉีดวัคซีนโควิด" เป็นเวลา 7 วันและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.ประกาศแจ้งงดให้บริการ "ฉีดวัคซีน" เป็นเวลา 7 วันตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- องค์การอนามัยโลก ให้คำแนะนำในการฉีดวัคซีนสูตรไขว้

- ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนวันนี้ เช็ครายละเอียด

- "ลงทะเบียนนนท์พร้อม" ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna เช็คเงื่อนไขที่นี่

 

โดยศูนย์ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง จะหยุดให้บริการ "ฉีดวัคซีน" ชั่วคราวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

 

โดยในช่วงวันดังกล่าวประชาชนสามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 6 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย โทร 02-203-2883

 

ประกาศงดให้บริการ "ฉีดวัคซีนโควิด" 7 วันช่วงปีใหม่ 2565

 

 

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เปิดเผยถึงข้อมูลผู้ได้รับวัคซีนสะสมในพื้นที่ กทม. หน่วยฉีดทุกสังกัด จากฐานข้อมูล MOPH Immunization Center กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค.2564 เวลา 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.- 15 ธ.ค.2564 มีผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน  9,200,433 ราย คิดเป็นร้อยละ 119.50 ผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 8,203,841 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.55 และมีผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 1,281,413 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.64 จากจำนวนประชากรใน กทม. จำนวน 7,699,174 ราย

 

ซึ่งพบว่ามีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเข็มที่ 2 สืบเนื่องจากที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ชุด CCRT เดินเท้าเข้าไปให้บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านหรือชุมชน การจัดรถบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ให้บริการในจุดต่าง ๆ ที่ประชาชนไม่สะดวกเดินทางมายังจุดบริการวัคซีน

 

 

รวมถึงการเพิ่มความสะดวกในการลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอพพลิเคชั่น “QueQ” ซึ่งให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ประกอบด้วย

 

เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

 

เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก และ

 

เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 3 เดือนขึ้นไป  

 

ผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ QueQ สามารถเลือกสถานที่ฉีดวัคซีน ดังนี้

 

1. ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

 

2. โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

 

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เขตจอมทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เขตบางเขน ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด - ทองคำ บำเพ็ญ เขตดุสิต ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค เขตบางแค ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา

 

ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มจุดให้บริการให้บริการวัคซีนเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลสังกัดอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน เช่น Thai PBS เป็นต้น โดยใช้ระบบการจองรับวัคซีนจากส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด