"ลงทะเบียนนนท์พร้อม" ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna เช็คเงื่อนไขที่นี่

"ลงทะเบียนนนท์พร้อม" ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna เช็คเงื่อนไขที่นี่

"ลงทะเบียนนนท์พร้อม" ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 17:00 น. เช็คเงื่อนไขที่นี่

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีน Moderna ผ่านระบบ นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster) 

เงื่อนไข "ลงทะเบียนนนท์พร้อม"

  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  2. เป็นคนนนทบุรี (มีทะเบียนบ้านหรือพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี) หรือที่ทำงานอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
  3. ได้รับวัคซีน Sinovac+Sinovac หรือ Sinoparm+Sinoparm โดยฉีดวัคซีนเข็ม 2 ก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
  4. ได้รับวัคซีน AstraZeneca+AstraZeneca โดยฉีดวัคซีนเข็ม 2 ก่อนวันที่ 22 กันยายน 2564
  5. ได้รับวัคซีน Sinovac+AstraZeneca โดยฉีดวัคซีนเข็ม 2 ก่อนวันที่ 22 กันยายน 2564
  6. ได้รับวัคซีน Sinovac+Pfizer โดยฉีดวัคซีนเข็ม 2 ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2564

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" (คลิกที่นี่)

สถานที่ฉีดวัคซีน

  • วันที่ 22 ธันวาคม จำนวน 4,000 คน ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต
  • วันที่ 24 ธันวาคม จำนวน 4,000 คน ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

เป็นการลงทะเบียนแบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing