ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนวันนี้ เช็ครายละเอียด

ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนวันนี้ เช็ครายละเอียด

แจ้งด่วน ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนวันนี้ เช็ครายละเอียด

วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จะเปิดลงทะเบียนจนกว่าจะเต็มจำนวน เพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

ฉีดวัคซีน \"โมเดอร์นา\" ฟรี สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนวันนี้ เช็ครายละเอียด

โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

คลิก https://vaccine-trcs.kcmh.or.th

เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 29,30 ธ.ค. 2564

จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 27 ม.ค. 2565

2. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ภายในวันที่ 26 กันยายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

คลิก https://trcs-booster.kcmh.or.th

เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 27,29,30 ธ.ค. 2564 และวันที่ 4, 5, 6, 7, 8 ม.ค. 2565

เมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกวันและเวลารับวัคซีน และกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน

หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ

  • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
  • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์
  • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

ท่านสามารถติดตามการเปิดลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นาในรอบถัดไปได้ทาง “Fanpage Facebook " สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute "

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06 5205 3686 หรือ 0 2252 0161-4 ในวันและเวลาทำการ