สธ.พัฒนา “หมอพร้อม” แจ้งเตือนนัดหมายฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น"

สธ.พัฒนา “หมอพร้อม” แจ้งเตือนนัดหมายฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น"

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา “หมอพร้อม” แจ้งเตือนนัดหมายฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ย้ำหากมีประชาชนวอล์กอินมาให้ฉีดได้ ไม่ต้องนัดหมายใหม่

วันนี้ (19 ธันวาคม 2564) นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนที่ฉีด วัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยล่าสุด ผู้ที่ฉีดวัคซีนทั้งสูตรเดี่ยวและสูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 สามารถเข้ารับการฉีด วัคซีนเข็มกระตุ้น ในเดือนธันวาคมนี้ และผู้ที่ฉีดครบช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 สามารถเข้ารับเข็มกระตุ้นได้ช่วงเดือนมกราคม 2565

 

โดยการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ได้ให้พัฒนาแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” เพื่อแจ้งเตือนและนัดหมายประชาชน เนื่องจากมีฐานข้อมูลของผู้รับวัคซีนในระบบอยู่แล้ว รวมถึงให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ข้อมูลในระบบหมอพร้อมในการนัดหมายและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

 

สธ.พัฒนา “หมอพร้อม” แจ้งเตือนนัดหมายฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น"

ส่วนกรณีมีผู้วอล์กอินมาถึงโรงพยาบาลแล้ว ให้โรงพยาบาลดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้เลย ไม่ต้องนัดหมายมาใหม่ 

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบหมอพร้อมจำนวน 21.6 ล้านคน เป็นผู้ใช้งานผ่าน Line OA 9.2 ล้านคน ผ่านแอปพลิเคชัน 18 ล้านคน และใช้งานทั้ง 2 รูปแบบ 5.6 ล้านคน ผลสำรวจการใช้งานหมอพร้อมพบว่า มีความพึงพอใจมาก 72% โดย 75% รู้สึกว่าดี มีประโยชน์ และความถี่ที่ได้รับข้อมูลกำลังดี

โดยข้อมูลที่ต้องการจากหมอพร้อม คือ ข้อมูลวัคซีนและการป้องกันเชื้อโควิด 78% ข้อมูลบริการด้านสาธารณสุข สิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล 77% ส่วนบริการที่ต้องการ คือ ตรวจสอบสิทธิการรักษา การแจ้งเตือนฉีดวัคซีน นัดตรวจคลินิกต่างๆ ในโรงพยาบาล ออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Pass) ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น