ลงทะเบียนฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 1 2 โมเดอร์นาฟรี เลือกวันฉีดได้

ลงทะเบียนฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 1 2 โมเดอร์นาฟรี เลือกวันฉีดได้

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ให้บริการ "วัคซีนโควิด" โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ให้บริการ "วัคซีนโควิด" โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน โดยเลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 21 22 23 24 และ 25 ธ.ค.2564 และจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 22 ม.ค.2565

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คที่นี่ 10 จุดฉีด "วัคซีนโควิด-19" ไฟเซอร์-โมเดอร์นา เข็มกระตุ้น ฟรี

- รพ.จุฬาฯ เปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็ม 3 "โมเดอร์นา" ฟรี

- สถานีกลางบางซื่อแจ้งฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 3 ไฟเซอร์ เช็ควันเวลานัดที่นี่

 

ลงทะเบียนฉีด "วัคซีนโควิด" โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี คลิก https://vaccine-trcs.kcmh.or.th

 

เงื่อนไขลงทะเบียนฉีด "วัคซีนโควิด" โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี

 

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปหรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆมาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 2 เข็ม

 

2. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สองภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

 

3.ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

 

โดยเลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 21 22 23 24 และ 25 ธ.ค.2564 และจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 22 ม.ค.2565 เมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกวันและเวลารับวัคซีน และกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน

 

 

หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ 

 

  • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
  • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์
  • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 065-205-3686, 02-252-0161-4 ในวันและเวลาทำการ

 

ลงทะเบียนฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 1 2 โมเดอร์นาฟรี เลือกวันฉีดได้