รพ.จุฬาฯ เปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็ม 3 "โมเดอร์นา" ฟรี

รพ.จุฬาฯ เปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็ม 3 "โมเดอร์นา" ฟรี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็ม 3 "โมเดอร์นา" ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับประชาชนทั่วไป เช็คเงื่อนไขที่นี่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็ม 3 "โมเดอร์นา" ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับการ ฉีดวัคซีน ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียน

 

วันนี้ 8 ธ.ค.64 เพจ เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศ ประชาสัมพันธ์เปิดให้ ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนเข็ม กระตุ้นภูมิ วัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ได้รับวัคซีน Astra Zeneca ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนสิงหาคม 2564 หรือได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนกันยายน 2564 โดยรายละเอียดทั้งหมดมีดังนี้ 

เนื่องจากมีข้อมูลว่าระดับภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AstraZenaca จำนวน 2 เข็ม หรือ Sinovac ตามด้วย AstraZeneca จะมีระดับต่ำลงหลังได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3-6 เดือน จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนกลุ่มนี้

 

ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงจัดทำแบบลงทะเบียน ฯ นี้ เพื่อลงทะเบียนและเลือกวันเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น ชนิด mRNA (Moderna) จำนวน 1 ครั้ง ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ (14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าสิทธิจะเต็ม) โดยท่านจะได้รับฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.มีประวัติการรับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม หรือ Sinovac - AstraZeneca ภายในเดือน สิงหาคม 2564 หรือ

มีประวัติรับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ภายในเดือน กันยายน 2564 หรือ

มีประวัติรับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm หรือ AstraZeneca เพียง 1 เข็ม ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

2.ต้องไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคโควิด-19 (เนื่องจากกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับเข็มกระตุ้น)

3.ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

 

คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีนที่คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ

ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย

ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน

หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวัคซีน

 โดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 

รพ.จุฬาฯ เปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็ม 3 "โมเดอร์นา" ฟรี