อัพเดท "ประกันสังคม" เช็คสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ได้อะไรบ้าง

อัพเดท "ประกันสังคม" เช็คสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ได้อะไรบ้าง

อัพเดท "ประกันสังคม" จำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายนรวม 23,579,235 คน เช็คสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ได้อะไรบ้าง

อัพเดท "ประกันสังคม" จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 39 40 ทั่วประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 รวม 23,579,235 คนและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับว่ามีอะไรบ้าง

 

 

อ่านข่าวที่เก่ยวข้อง

- ประกันสังคมจัดให้ "ตรวจสุขภาพ" ฟรี 14 รายการ เช็คสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ

- อัพเดท "เงินเยียวยา" ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ตั้งกองทุนคุ้มครองแรงงาน

- ข่าวดี!ผู้ประกันตนม. 33 ลงทะเบียนฉีดบูสเตอร์ เข็ม 3  เริ่ม 15 ธ.ค.64 นี้

 

 "ประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้างจำนวน 11,061,147 คน สิทธิประโยชน์ประกอบด้วย 

 

 • ว่างงาน
 • เจ็บป่วย 
 • คลอดบุตร
 • สงเคราะห์บุตร 
 • ทุพพลภาพ
 • ชราภาพ
 • เสียชีวิต

 

 "ประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 39 เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1,948,257 คน สิทธิประโยชน์ประกอบด้วย

 

 • ว่างงาน
 • เจ็บป่วย 
 • คลอดบุตร
 • สงเคราะห์บุตร 
 • ทุพพลภาพ
 • ชราภาพ
 • เสียชีวิต

 

"ประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่มีนายจ้างประจำอายุ 15-65 ปีจำนวน 10,569,831 คน สิทธิประโยชน์ประกอบด้วย

 

 

 • ทางเลือกที่ 1 : เจ็บป่วย , ทุพพลภาพ , เสียชีวิต
 • ทางเลือกที่ 2 : เจ็บป่วย , ทุพพลภาพ , เสียชีวิต , ชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 : เจ็บป่วย , ทุพพลภาพ , เสียชีวิต , ชราภาพ , สงเคราะห์บุตร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วนโทร 1506 หรือ ศูนย์สารนิเทศฝ่ายข่าว www.sso.go.th

 

อัพเดท "ประกันสังคม" เช็คสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ได้อะไรบ้าง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม