เช็คลิสต์ 10 "อาชีพ" มาแรง ปี 2565 สายงานไหนรุ่ง ?

เช็คลิสต์ 10 "อาชีพ" มาแรง ปี 2565 สายงานไหนรุ่ง ?

"แมนพาวเวอร์กรุ๊ป" รวมรายชื่อ "10 สายงาน" และ "อาชีพ" เด่น ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในช่วงปี 2022 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ “เทคโนโลยี” ที่ตามมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ทั่วโลก ทำให้ทิศทางของเทคโนโลยี สังคม รวมถึงโลกการทำงานทั้งในและต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปแบบยากที่จะปฏิเสธ

รวมถึงเทรนด์การทำงาน และบทบาทของคนทำงานยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานประจำ หรือแม้แต่ฟรีแลนซ์ ที่ต้องปรับ “ทักษะ” (Skills) ตัวเอง ให้สอดคล้องไปกับความต้องการของตลาด เพื่อปรับตัวไม่ให้หลุดออกจาก “ตลาดแรงงาน” หรือเพื่อพัฒนาตัวเองรับโอกาสใหม่ๆ และเติบโตได้ในสายงานของตัวเอง 

สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนา “Trends Driving the Future” จัดโดยเครือเนชั่น เกี่ยวกับเทรนด์การทำงานและทักษะของแรงงานยุคใหม่ว่า

"ปฏิเสธไม่ได้ว่าสัญญาณเหล่านี้เป็นอุปสรรค ในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังมีโอกาสซ่อนอยู่เช่นกัน สะท้อนจากหลายธุรกิจกระโดดเข้าหาโอกาสใหม่ที่ จนเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงเวลานี้ได้ จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยลบรอบด้านบังคับให้ทุกคนต้องปรับตัวและโอกาสที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางวิกฤติแบบนี้จะเป็นของคนที่เข้าใจและปรับตัวได้ทัน"

ทั้งนี้ได้สรุป 10 สายงานที่มาแรงในช่วงปี 2022 ที่ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นโอกาสสำหรับคนวัยทำงานที่กำลังมองหางานเสริมในมิติต่างๆ ดังนี้ 

 1. การตลาด 
- งานขาย และการตลาด
- การตลาดดิจิทัล

 2. บัญชีและการเงิน 
- ที่ปรึกษาด้านการเงิน

 3. ขนส่งและโลจิสติกส์ 
- งานคลังสินค้า
- พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

 4. วิศวกร 
- วิศวกรโครงการ
- วิศวกรเหมืองแร่และเคมี
- วิศวกรโยธา 
- วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรไฟฟ้า

 5. ไอที 
- Programmer & Developer 
- System & Network
- IT Support 
- Data Analyst
- Robotics

 6. การจ้างงานระยะสั้นต่างๆ (Gig Economy) 
- บริการลูกค้า 
- แปลภาษา
- วิศวกร
- ขนส่งและคลังสินค้า
- ออกแบบ

 7. ธุรการ 
- ติดตามหนี้สิน
- ประสานงาน

 8. บริการลูกค้า 
- แนะนำสินค้า 
- ขายทางโทรศัพท์
- บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

 9. การผลิต 
- งานฝ่ายผลิต
- ช่างเทคนิค

 10. บริการทางการแพทย์และสุขภาพ 
- พยาบาล
- แพทย์
- เภสัชกร
- ทันตแพทย์
- งานบริการทางด้านสุขภาพ

เช็คลิสต์ 10 "อาชีพ" มาแรง ปี 2565 สายงานไหนรุ่ง ?

นอกจากสายงานเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคใหม่แล้ว คนที่จะได้ไปต่อในสายงานต่างๆ เหล่านี้ยังจำเป็นต้องมีทักษะที่ “โดดเด่น” และ “สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง” โดยเฉพาะ “Soft Skills” หรือทักษะในการใช้ชีวิตและการบริหารจัดการที่ทำให้ระบบออโตเมชั่นต่างๆ เข้ามาแทนที่ได้ยาก ขณะเดียวกันก็ต้องมี “Hard Skills” ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำงานที่แข็งแรง 

 

  •  Hard Skills 

1. “ทักษะทางเทคโนโลยี” ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ รวมถึงการเพิ่มความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นที่ต้องการของโลก อย่าง STEM (Science Technology Engineering Mathematics) เพิ่มเข้าไปด้วย

2. “ทักษะการทำงาน” ต้องรู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ทำ 

3. “ทักษะด้านภาษา” ภาษาที่ 2 ภาษาที่ 3 มีความจำเป็นมากขึ้น ยิ่งทักษะด้านภาษาดียิ่งได้เปรียบ

รวมถึงการเพิ่มความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นที่ต้องการของโลก อย่าง STEM (Science Technology Engineering Mathematics) เพิ่มเข้าไปด้วย

 

  •  Soft Skills 

1. “การสื่อสารที่ดี” การสื่อสารที่ดีจะส่งเสริมให้สามารถทำงานได้ดี ในยุคที่ระบบออโตเมชั่นเข้ามามากขึ้น

2. “การปรับตัว” ใครปรับตัวได้เร็วเข้าใจสถานการณ์ได้ดีกว่าจะได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันในยุคนี้ 

3. “ทักษะทางธุรกิจ” ผู้ที่บูรณาการทักษะทางธุรกิจกับงานที่กำลังทำอยู่ได้ดี จะสามารถต่อยอดในมิติอื่นๆ ได้ดี

4. “ทักษะคน” ทักษะการบริหารคนและการอยู่ร่วมกัน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนไปได้ดี 

-------------------------------------------------

อ้างอิง: แมนพาวเวอร์กรุ๊ป, งานสัมมนา Trends Driving the Future