10เทรนด์อสังหาฯปี65รู้ไว้ไม่ตกขบวน!

10เทรนด์อสังหาฯปี65รู้ไว้ไม่ตกขบวน!

2ปีที่เกิดวิกฤติโรคระบาด หลายธุรกิจต้องปรับตัวกันรายวัน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด หลายคนกำลังมองหา“เทรนด์”ที่จะมาในปี 2565เพื่อใช้เป็นไกด์ไลน์ ในการเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

10เทรนด์อสังหาฯปี65รู้ไว้ไม่ตกขบวน!

จากการได้สัมผัสคลุกคลีอยู่ในวงการอสังหาฯ"จักรรัตน์ เรืองรัตนากร"กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัตนากร แอสเซท จำกัด หนึ่งกูรูในแวดวงการอสังหาฯ ได้คาดการณ์แนวโน้ม10  เทรนด์เกิดขึ้นในปี 2565 มาบอกเล่าให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ ได้เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเข้ามา มีผลต่อการดำเนินธุรกิจเริ่มจาก

1.แนวโน้มคนจะซื้อที่อยู่อาศัยน้อยลงหันมาเช่ามากขึ้นส่งผลให้ ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสี่ที่ไม่จำเป็นต้องมีเพราะสามารถเช่าได้ 
2.ขนาดของครอบครัวเล็กลงทำให้ความจำเป็นในการมีที่อยู่อาศัยน้อยลงจำเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะสามารถย้ายได้เรื่อยๆ
3.โควิดทำให้เกิดการทำงานของคนยุคใหม่สามารถทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลาตามต้องการกลายเป็นนิวนอร์มอลกับเน็กซ์นอร์มอล ทำให้โลกอนาคตไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
4.อนาคตดิจิทัลแอสเสทจะเข้ามามีบทบาทกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นแตกต่างคนรุ่นก่อนนิยมซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่ปัจจุบันทุกอย่างอยู่ในสมาร์ทโฟน
5. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาระหนี้ครัวเรือนสูงปัจจุบันมีสัดส่วนกว่า90% ทำให้ความสามารถในการถือครองทรัพย์สินน้อยแค่อุปโภคบริโภคหมดแล้ว

6. ความคิดในการสร้างครอบครัวน้อยลง ไม่ค่อยแต่งงานและนิยมมีลูกเหมือนคนสมัยก่อนทำให้ความจำเป็นในการมีบ้านน้อยลง
7. มรดกอย่างเดียวที่ให้ลูกได้คือการศึกษา
8 . มีรายได้แค่อุปโภคบริโภค ซื้อประสบการณ์ กินเที่ยวไม่ถือครองทรัพย์สิน
9 . ด้วยอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยทำให้การถือครองทรัพยสินเป็นเรื่องยาก
10.ที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องมีแต่ไม่จำเป็นต้องซื้อ และทรัพย์สินไม่ได้มีไว้ครอบครองเพราะไม่สามารถครอบครองได้ หรือไม่ต้องการที่จะครอบครองเกิดแนวคิด แชริ่ง อีโคโนมี ทำให้เกิดโค-ลีฟวิ่ง สเปซ ,โค -เวิร์กกิง  สเปซ, ไทม์ แชร์ริ่ง เป็นต้น 

ทั้งหมดนี้คือเทรนด์อสังหาฯในปี 2565ที่สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับธุรกิจได้นำไปวางแผน ปรับแผนให้ธุรกิจสามารถรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้มากขึ้น