กทม.เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 2 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

กทม.เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 2 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

อากาศวันนี้! อัพเดทข้อมูล "ค่าฝุ่น" PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ 7 ธ.ค. พบเกินมาตรฐาน 2 เขต อยู่พื้นที่ไหนเช็คทั้งหมดที่นี่

วันที่ 7 ธ.ค. ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 13.00-15.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 26-57  มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 39.0 มคก./ลบ.ม. ส่วนค่าPM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 2 พื้นที่ คือ เขตหนองแขม เขตคลองสามวา 

กทม.เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 2 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

กทม.เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 2 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

กทม.เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 2 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!