"สปสช." เล็งขยายโครงการ ช่วยเด็กที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ

"สปสช." เล็งขยายโครงการ ช่วยเด็กที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ

"สปสช." ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเด็กสกลนคร สายตาดี ตรวจวัด-คัดกรองกลุ่มเด็ก ป. 1-3 ที่มีปัญหาสายตาให้ได้รับการแว่นตาที่มีคุณภาพ ระบุ พร้อมสนับสนุน-ขยายโครงการ ช่วยเด็กที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศเข้าถึงบริการตรวจวัด-คัดกรอง-ได้รับแว่นตาที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2564 คณะผู้บริหาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. และ ทพ.กวี วีระเศรษกุล ผอ.สปสช. เขต 8 อุดรธานี  ลงพื้นที่เทศบาลนครสกล ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร เยี่ยมชมโครงการเด็กสกลนคร สายตาดี ตรวจวัด-คัดกรองกลุ่มเด็กที่มีปัญหาสายตาตั้งแต่ชั้นประถามศึกษาปีที่ 1-3 

 

นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีสกลนคร เปิดเผยว่า โครงการเด็กสกลฯ สายตาดีชีวีมีสุข เกิดจากการตรวจพบภาวะ สายตา ผิดปกติในเด็กนักเรียนเขตเทศบาลนครว่ามีความผิดปกติด้านสายตาจำนวนมากจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ฉะนั้นเทศบาลจึงได้เห็นความสำคัญของปัญหานี้ที่อาจจะเกิดผลเสียต่อเด็กในอนาคตให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 

นายนิวัตร กล่าวว่า จากการตรวจคัดกรองเบื้องต้นพบเด็กที่มีความผิดปกติทางสายตาจำนวน 95 คน จากการตรวจคัดกรองขั้นสูง โดยจักษุแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติพบว่ามีเด็กที่สมควรได้รับแว่นตา จำนวน 17 คน ต่อมาในปี 2564 ได้ดำเนินการต่อเนื่องขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่ม เป็นนักเรียนชั้นป. 1-3 จำนวน 3,612 คน จากการตรวจคัดกรองเบื้องต้นพบเด็กที่มีความผิดปกติทางสายตา จำนวน 250 คน และมีเด็กที่สมควรได้รับแว่นตา จำนวน 47 คน

 

"สปสช." เล็งขยายโครงการ ช่วยเด็กที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ

“โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติทางสายตา ให้ได้รับแว่นตาที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น จากการที่ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการตรวจคัดกรองสายตา และระบบการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงได้รับแว่นตาที่มีคุณภาพอีกด้วย” นายนิวัตร กล่าว

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับ สปสช. เขต 8 เครือข่ายหน่วยบริการผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และสถานศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสกลนคร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ในเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 โรงเรียนเขตเทศบาลฯ 12 โรงเรียน จำนวน 1,136 คน 

 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สำหรับเด็กอายุน้อย หากไม่ได้รับการดูแลเรื่องสายตา ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาสายตา หรือตาบอดได้ในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. ได้ทำการศึกษาเรื่องสายตาเด็กมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ดีเท่ากับที่คิดไว้

 

"สปสช." เล็งขยายโครงการ ช่วยเด็กที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ

นพ.จเด็จ กล่าวต่อไปว่า เด็กที่ไม่ได้ตั้งใจเรียน หรือไม่ได้มองกระดาน อาจจะไม่ใช่เพราะไม่สนใจ แต่เด็กอาจจะมีปัญหามองเห็น ถ้าสามารถช่วยให้เด็กกลุ่มนี้เข้าถึง แว่นตา ได้ ก็อาจจะทำให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น ฉะนั้น ปีนี้ สปสช. จะขยายโครงการดังกล่าวไปทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจ-คัดกรองสายตา 

 

“เมื่อเรามาเห็นตรงนี้ก็มีความมั่นใจว่าน่าจะมาในทิศทางที่ถูกต้อง และจะขยายโอกาสนี้ไปยังเด็กทั่วประเทศ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส เด็กยากไร้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ล่าสุดได้คุยกับบริษัทแว่น ก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนแว่นสายตาในราคาที่ไม่แพงมาก ให้กับเด็กที่มีความจำเป็นทั่วประเทศ คิดว่าการทำงานของเทศบาลสกลนครเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่ต่างๆ ที่มีความสนใจให้ได้นำไปใช้ และขยายให้เด็กในพื้นที่อื่นๆ ได้เข้าถึงแว่นตาต่อไป” นพ.จเด็จ กล่าว