ศบค. เผยไทย ฉีด "วัคซีนโควิด-19" สะสม 92.6 ล้านโดส

ศบค. เผยไทย ฉีด "วัคซีนโควิด-19" สะสม 92.6 ล้านโดส

ศบค.รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" ไทยฉีดแล้ว 92.6 ล้านโดส "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ป่วยรายใหม่ 4,306 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย ในจำนวนนี้ กว่า 15 รายอยู่ใน "ภาคใต้" ด้าน นักท่องเที่ยวเข้าไทย 128,466 ราย พบติดเชื้อ 166 ราย เฉลี่ย 0.13%

วันนี้ (30 พ.ย. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานจำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" สะสม (28 ก.พ. - 29 พ.ย. 2564) รวม 92,658,390 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 48,074,050 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 41,210,777 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,373,563 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 297,973 โดส

เข็มที่ 1 : 110,870 ราย

เข็มที่ 2 : 157,133 ราย

เข็มที่ 3 : 29,970 ราย

ศบค. เผยไทย ฉีด "วัคซีนโควิด-19" สะสม 92.6 ล้านโดส

 

  • ความครอบคลุมกลุ่ม 608 

 

สำหรับ จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ. - 29 พ.ย. 64 พบว่า การฉีดครอบคลุมเข็มที่ 1 ในกลุ่ม 608 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 70.3% กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 74.4% และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 18.9% นอกจากนี้ ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 12 - 17 ปี ฉีดวัคซีนครอบคลุมเข็ม 1 แล้ว 68.8%

 

ศบค. เผยไทย ฉีด "วัคซีนโควิด-19" สะสม 92.6 ล้านโดส

  • พบผู้ป่วยรายใหม่ 4,306 ราย 

 

สถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด ไทยพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่อีก 4,306 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 2,115,872 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 37 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเม.ย.2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 20,677 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 20,771 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 75,673 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 6,407 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 1,992,002 ราย

 

ศบค. เผยไทย ฉีด "วัคซีนโควิด-19" สะสม 92.6 ล้านโดส

 

  • ภาคใต้ เสียชีวิตกว่า 15 ราย

 

ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายใหม่ 37 ราย พบว่า เป็นเพศชาย 15 ราย หญิง 22 ราย อยู่ใน "ภาคใต้" กว่า 15 ราย ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 29 ราย (78%) และกลุ่มโรคเรื้อรัง 5 ราย (14%) รวมทั้งสองกลุ่ม 92% 

 

ศบค. เผยไทย ฉีด "วัคซีนโควิด-19" สะสม 92.6 ล้านโดส

  • เข้าประเทศ 1.28 แสนราย ติดเชื้อ 166 ราย

 

ผลการดำเนินงานการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หัวหิน ภูเก็ต และสมุย ตั้งแต่ 1 - 29 พ.ย. 64 สะสม 128,466 ราย พบติดเชื้อ 166 ราย เฉลี่ย 0.13%

 

ศบค. เผยไทย ฉีด "วัคซีนโควิด-19" สะสม 92.6 ล้านโดส

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์