เช็ค! 264 แห่งตรวจโควิด-19 ผลแสดงใน"หมอพร้อม" ใช้เข้าที่สาธารณะได้

เช็ค! 264 แห่งตรวจโควิด-19 ผลแสดงใน"หมอพร้อม" ใช้เข้าที่สาธารณะได้

เปิดรายชื่อ สถานพยาบาล 264 แห่ง ตรวจหาโควิด-19 ผลแสดงในdigital health pass ระบบหมอพร้อม สะดวกในการโชว์เมื่อถูกตรวจ เวลาไปในที่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564  นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เปิดเผยว่า ถ้าไปตรวจหาโควิด-19 ตามรายชื่อ โรงพยาบาลในภาพ 264 แห่ง จะแสดงผลในหมอพร้อม เพื่อแสดง ใน digital health pass จะสะดวกในการโชว์เมื่อถูกตรวจ เวลาไปในที่สาธารณะ
     

รายชื่อสถานพยาบาล 264 แห่ง มีดังนี้ 


เช็ค! 264 แห่งตรวจโควิด-19 ผลแสดงใน"หมอพร้อม" ใช้เข้าที่สาธารณะได้

เช็ค! 264 แห่งตรวจโควิด-19 ผลแสดงใน"หมอพร้อม" ใช้เข้าที่สาธารณะได้