ฉีดวัคซีน แต่ข้อมูลไม่ขึ้น "หมอพร้อม" ใบรับรองไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร

ฉีดวัคซีน แต่ข้อมูลไม่ขึ้น "หมอพร้อม" ใบรับรองไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร

ที่ผ่านมา หลายคนเจอปัญหาที่ว่า ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ไปแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ขึ้นบน “หมอพร้อม” หรือบางคนอาจเจอปัญหาที่ว่า ใบรับรองไม่ถูกต้อง เมื่อเจอปัญหาแบบนี้แล้ว จะต้องแก้อย่างไร

"หมอพร้อม" รายงาน สถานการณ์การฉีด “วัคซีนโควิด-19” วันที่ 20 พ.ย. 64 เวลา 12.22 น. ประเทศไทยฉีดสะสม 88,677,244 โดส ใน 77 จังหวัด

 

แบ่งเป็น

 

จำนวนเข็มที่ 1 สะสม 46,592,353 ราย 

จำนวนเข็มที่ 2 สะสม 39,066,736 ราย 

จำนวนเข็มที่ 3 สะสม 3,009,592 ราย 

จำนวนเข็มที่ 4 สะสม 8,563 ราย 

 

  • ฉีดวันนี้ สะสม 71,356 โดส 

 

แบ่งเป็น 

 

จำนวนเข็มที่ 1 ฉีดวันนี้ 23,488 ราย 

จำนวนเข็มที่ 2 ฉีดวันนี้ 41,014 ราย 

จำนวนเข็มที่ 3 ฉีดวันนี้ 6,755 ราย 

จำนวนเข็มที่ 4 ฉีดวันนี้ 99 ราย 

สำหรับปัญหากรณีฉีดวัคซีนไปแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ขึ้นบนระบบ “หมอพร้อม” หรือบางคนอาจเจอปัญหาที่ว่า ใบรับรองไม่ถูกต้อง เมื่อเจอปัญหาแบบนี้แล้ว จะต้องแก้อย่างไร

 

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า จากกรณีที่ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว แต่ไม่มีข้อมูลขึ้นในระบบหมอพร้อม ทำให้ไม่มีข้อมูลการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มต่อไป หรือไม่มีข้อมูลใน Digital Health Pass จึงไม่สามารถออกใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือเข้าสถานที่ต่างๆ ได้

 

ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานหน่วยบริการฉีดวัคซีนและผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ เช่น ไทยร่วมใจ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกันสังคม เป็นต้น เร่งบันทึกผลการฉีดวัคซีนให้เป็นปัจจุบันแล้ว

 

  • ตรวจสอบข้อมูลฉีดวัคซีน "หมอพร้อม"

 

ในส่วนของประชาชน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนใน Application หรือ Line OA “หมอพร้อม” เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันที่ฉีดวัคซีน ชนิดวัคซีน จำนวนเข็ม ว่าได้รับการบันทึกถูกต้องครบถ้วน หากพบว่าข้อมูลใดไม่ถูกต้อง หรือยังไม่มีข้อมูลแสดงในระบบหมอพร้อม ขอให้ติดต่อหน่วยบริการ หรือโครงการที่ท่านลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้เพิ่มเติมข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH IC) ซึ่งเมื่อหน่วยบริการลงข้อมูลเรียบร้อยจะแสดงผลในระบบหมอพร้อมทันที

 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขกำลังให้ทุกจังหวัดเปิดศูนย์รับเรื่อง (call center) เพื่อลงข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่มีข้อมูลในระบบ MOPH IC หรือแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่สถานีกลางบางซื่อหรือหน่วยบริการที่กรุงเทพมหานคร กำหนดขึ้น

  • สาเหตุที่ข้อมูลไม่ขึ้นบน "หมอพร้อม"

 

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ “หมอพร้อม” โดยระบุว่า สาเหตุที่ข้อมูลไม่ขึ้นบนหมอพร้อม มีด้วยกัน 2 สาเหตุ ได้แก่

 

1. โรงพยาบาลยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้ามาในฐานข้อมูลกลาง (บางแห่งบันทึกย้อนหลัง)

2. โรงพยาบาลส่งข้อมูลเข้ามาผิด เช่น เลขประจำตัวผู้ป่วยสลับกับเลขบัตรประชาชน ไม่ใส่หมายเลขล็อตของวัคซีน หรือใส่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

 

  • แนวทางแก้ไข

 

ให้ผู้ที่เจอปัญหาดังกล่าว ติดต่อโรงพยาบาล หรือจุดฉีดวัคซีน เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล หรือ ขอแก้ไขข้อมุลที่ไม่ถูกต้อง

 

  • ช่องทางติดต่อ

 

สำหรับช่องทางติดต่อเพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล หรือ ขอแก้ไขข้อมูลบนใบรับรอง มีช่องทางดังต่อไปนี้

 

1. ไทยร่วมใจ : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร 02-203-2883

2. ประกันสังคม : 1506 กด 1 หรือติดต่อที่ สำนักงานประกันสังคมในเขต / จังหวัด ที่ท่านเข้ารับวัคซีน

3. สถานีกลางบางซื่อ : @skinthailand (LINE ID)

4. วัคซีนซิโนฟาร์ม : 06-4217-5520 , 02-078-9350 หรือ [email protected]

5. ลงทะเบียนตามระบบจังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (ค้นหาเบอร์ได้ที่อัลบัมรูป FB : หมอพร้อม)

6. ลงทะเบียนกับระบบของโรงพยาบาลโดยตรง : ติดต่อโรงพยาบาลนั้นๆ

 

ฉีดวัคซีน แต่ข้อมูลไม่ขึ้น "หมอพร้อม" ใบรับรองไม่ถูกต้อง ทำอย่างไร