ขั้นตอนโอนสิทธิ์ "วัคซีน Moderna" ให้คนอื่น ต้องทำอย่างไร ?

ขั้นตอนโอนสิทธิ์ "วัคซีน Moderna" ให้คนอื่น ต้องทำอย่างไร ?

เปิดวิธีโอนสิทธิ์ "วัคซีน Moderna" หรือ "ขายต่อสิทธิ์" ให้คนอื่น ของ 5 กลุ่มโรงพยาบาล มีเงื่อนไขอะไรบ้าง แต่ต้องดำเนินการอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่จอง "วัคซีน Moderna" ไว้กับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง แต่ระหว่างรอวัคซีนได้วัคซีนครบโดสไปแล้ว หรือฉีดเข็มบูสเตอร์ตัวอื่นๆ ไปแล้ว และต้องการจะ "โอนสิทธิ์" หรือ "ขายต่อสิทธิ์" การ "ฉีดวัคซีน" ของเราให้บุคคลอื่นที่สนใจ สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด ซึ่งแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันออกไป 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวมเงื่อนไข และวิธีการโอนสิทธิ์วัคซีนโมเดอร์นา ของเครือโรงพยาบาลพยาบาลต่างๆ ไว้ให้ ดังนี้ 

 

 1) โรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์ 

ผู้ที่ต้องการโอนสิทธิ์ "วัคซีนโมเดอร์นา" ให้ผู้อื่น สามารถทำได้ 2 ช่องทาง 

ช่องทางที่ 1 : เปลี่ยนชื่อผู้รับสิทธิ์ในการรับวัคซีนโมเดอร์นา ที่เว็บไซต์ “โรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์” โดยค้นหาด้วยการกรอกหมายเลขการจอง เลขบัตรประชาชน หรือเลขพาสปอร์ต

ช่องทางที่ 2 : ส่งเอกสารการโอนสิทธิ์ที่ โรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์ที่ท่านได้ทำการจอง ทุกวัน ภายในเวลา 8:00-16:00 น. 

รายละเอียดเพิ่มเติม: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

 

ขั้นตอนโอนสิทธิ์ "วัคซีน Moderna" ให้คนอื่น ต้องทำอย่างไร ?

2) โรงพยาบาลธนบุรี เฮลท์แคร์ 

การโอนสิทธิ์สำหรับผู้จองวัคซีนโมเดอร์นา หากจองไว้ 2 เข็ม และต้องการโอนสิทธิ์ 1 เข็ม หรือ 2 เข็ม สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- เข้าไปที่ Line Ads ของโรงพยาบาลธนบุรี
- เลือกจำนวนวัคซีนที่ต้องการโอนสิทธิ์ (กดเลือก 1 เข็ม หรือ 2 เข็ม)
- กดที่ปุ่ม “ดูรายละเอียด”
- กด “คัดลอก” เพื่อคัดลอกรหัสวัคซีนของท่านให้ผู้รับโอนสิทธิ์ ทั้งนี้ต้องเก็บรักษารหัสให้เป็นความลับ

  • การรับโอนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแสดงความสนใจแล้ว

- เมื่อได้รหัสวัคซีนมาแล้ว ให้เข้าไปที่ Line Ads เพื่อทำการรับโอนสิทธิ์
- เลือกเมนู “กรอกรหัสรับโอนสิทธิ์วัคซีน”
- ระบุจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ และกรอกรหัสที่ได้มา
- เช็คข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกด “ยืนยันสิทธิ์”
- หากเคยลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวซ้ำอีก เพราะระบบมีข้อมูลของท่านแล้ว
- ระบบแสดงการรับโอนสิทธิ์สมบูรณ์เสร็จสิ้น

  • การรับโอนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน

- หากเป็นลูกค้าใหม่ ให้กดที่เมนู “กรอกรหัสรับโอนสิทธิ์วัคซีน”
- กรอกจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับโอนมา และกรอกรหัสที่ท่านได้รับ จากนั้นกด “ยืนยันสิทธิ์”
- กรณีนี้ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน เพราะในระบบยังไม่มีรายชื่อท่านมาก่อน เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้กด “ยืนยันการลงทะเบียน”

รายละเอียดเพิ่มเติม: THONBURI HEALTHCARE GROUP

โมเดอร์นา รพ.ธนบุรี ขั้นตอนโอนสิทธิ์ "วัคซีน Moderna" ให้คนอื่น ต้องทำอย่างไร ?

 3) โรงพยาบาลรามคำแหง 

- ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนจองวัคซีน ที่เว็บไซต์ โรงพยาบาลรามคำแหง โดยสามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี คือ

1. กรอกเลขบัตรประชาชนหรือเลขพาสปอร์ต
2. กรอกชื่อ-นามสกุล ที่เคยลงทะเบียนไว้ ลงไปในช่องค้นหา จากนั้นหน้าจอจะแสดงจำนวนและข้อมูลวัคซีนที่จองไว้

- กดไปที่ “โอนและเปลี่ยนผู้รับบริการ” 

- กดข้อมูลผู้ที่รับสิทธิ์ แล้วใส่เลข OTP ยืนยัน 

- สิทธิ์จะส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ถือสิทธิ์รายใหม่

- กรอกข้อมูลของผู้ที่ได้รับการโอนสิทธิ์ให้ครบถ้วน และแนบรูปบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

- เมื่อสิทธิ์วัคซีนโอนไปยังอีกคนแล้ว สามารถตรวจสอบประวัติการโอนสิทธิ์ได้ และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ ได้อีก

รายละเอียดเพิ่มเติม: โรงพยาบาลรามคำแหง 

ขั้นตอนโอนสิทธิ์ "วัคซีน Moderna" ให้คนอื่น ต้องทำอย่างไร ?

 4) โรงพยาบาลเครือบางปะกอก และโรงพยาบาลเครือปิยะเวท 

ผู้ที่จองฉีดวัคซีนโมเดอร์นาไว้ 2 เข็ม หากจะโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น สามารถโอนได้ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565 เท่านั้น โดยขั้นตอนเบื้องต้นจะ ต้องรอแจ้งลำดับคิวผ่านทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ จึงจะสามารถดำเนินการโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม:
โรงพยาบาลเครือบางปะกอก 02 109 9111
โรงพยาบาลเครือปิยะเวท 02 129 5555

 

 5) โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 

ผู้ที่สนใจโอนสิทธิ์การจองวัคซีนโมเดอร์นา สามารถแจ้งโอนได้โดยการกรอกข้อมูลลงเอกสาร “ใบโอนสิทธิ์วัคซีนโมเดอร์นา

- เอกสาร 1 ใบ สามารถทำการโอนสิทธิ์จองวัคซีนโมเดอร์ได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

- ผู้โอนสิทธิ์ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของตน พร้อมกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่จะโอนสิทธิ์ให้

- ผู้รับบริการต้องอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

- ผู้รับสิทธิ์ต้องแสดงใบโอนสิทธิ์ในวันที่รับบริการด้วย

- กรณีผู้รับบริการไม่มาตามนัด ถือว่าสละสิทธิ และโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

- เมื่อแจ้งชื่อผู้โอนสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้อีก

- ต้องรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม: โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน 

ขั้นตอนโอนสิทธิ์ "วัคซีน Moderna" ให้คนอื่น ต้องทำอย่างไร ?