คาดสิ้นเดือนพ.ย.นี้ ฉีดวัคซีนไม่ครบ 100 ล้านโดส เร่งทุกคนฉีดวัคซีนโควิด

คาดสิ้นเดือนพ.ย.นี้ ฉีดวัคซีนไม่ครบ 100 ล้านโดส เร่งทุกคนฉีดวัคซีนโควิด

ไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเกือบแสนคน พบผู้ติดเชื้อ 126 ราย ขณะที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 คาดสิ้นเดือนพ.ย.นี้ ฉีดไม่ครบ 100 ล้านโดสตามเป้า ขอความร่วมมือทุกคนเร่งฉีดวัคซีน ระบุวัคซีนมีเพียงพอ ขณะที่ 5 จังหวัดเฝ้าระวังแนวโน้มติดเชื้อสูง

วันนี้ (28 พ.ย.2564) นพ. เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาพรวมหลังจากที่มีการรายงานสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มลดลงที่น่าพอใจ  ซึ่งตั้งแต่มีการเปิดประเทศมาเมื่อวันที่ 1 -23 พ .ย.2564  พบว่า ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งหมด 94,756 คน มีผู้ติดเชื้อ 126 ราย อัตราการติดเชื้อ  0.13แบ่งเป็น  Test&Go 73,383 คน มีผู้ติดเชื้อ 60 ราย อัตราการติดเชื้อ  0.08 Sandbox 17,319 คน ผู้ติดเชื้อ 33 ราย อัตราการติดเชื้อ  0.19 Quarantine 4,054  คน ผู้ติดเชื้อ 33 ราย หรืออัตราการติดเชื้อ 0.81

ส่วน ประเทศต้นทางที่เดินทางเข้าไทย 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 11,458 คน เยอรมนี 9,761 เนเธอแลนด์ 7,904 คน สหราชอาณาจักร 4,700 คน ญี่ปุ่น 4,095 คน รัสเซีย 3,744 คน  ฝรั่งเศส 3,546 คน เกาหลีใต้ 3,521 คน อิสราเอล 2,634 คน และ UAE 2,510 คน

 

  • สิ้นเดือนพ.ย.นี้ฉีดวัคซีนไม่ครบ100 ล้านโดส 

นพ.เฉวตสรร กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลการฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ วันที่ 23 พ.ย.2564 เวลา 18.00 น. พบว่า มีผู้ฉีดวัคซีนแล้ว 89,894,183 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 47,034,024 โดส คิดเป็นร้อยละ 65.3 เข็มที่ 2 จำนวน 39,724,270 โดส คิดเป็น ร้อยละ 55.1 และเข็มที่ 3 จำนวน 3,135,889 โดส คิดเป็น ร้อยละ 4.4 คาดว่าหากมีการฉีดวัคซีนได้จำนวนดังกล่าว ก็อาจจะไม่ถึง 100 ล้านโดส ภายในสิ้นเดือนพ.ย.นี้ ฉะนั้น ขอให้ทุกภาคส่วน ทุกชุมชนสำรวจว่ามีส่วนใดตกหล่น ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร่งด่วน  เพราะมีวัคซีนในทุกจังหวัด พร้อมในทุกๆ ที่ ไม่มีกรณีที่วัคซีนไม่เพียงพอ

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำแนกตามจังหวัดและการได้รับวัควีนตามเป้าหมายวันที่ 24 พ.ย.2564 พบว่า จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนได้9ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีทั้งหมด 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ พังงา ภูเก็ต ระนอง ระยอง ปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา และฉะเชิงเทรา ส่วนจังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนร้อยละ 60-69 มี 14 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ยะลา เชียงราย ลำพูน พระนครศรีอยุธยา สระบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ตราด กระบี่ สุราษฎร์ธานี

 

  • 5 จังหวัดที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงสุด

ทั้งนี้ สำหรับ อัตราการติดเชื้อผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จำแนกตามประเทศต้นทาง 10 อันดับ มีดังนี้ สวิตเซอร์แลนด์ 43 คน ติดเชื้อ 1 ราย อัตราการติดเชื้อ 2.33  จอร์เจีย  49 คน ติดเชื้อ  1 ราย อัตราการติดเชื้อ 2.04 ไนจีเรีย 137 คน ติดเชื้อ 2 ราย อัตราการติดเชื้อ 1.46 อียิปต์ 139 คน ติดเชื้อ 2 ราย อัตราการติดเชื้อ 1.44 ลาว 89 คน ติดเชื้อ 1 ราย อัตราการติดเชื้อ 1.12 ออสเตรีย 96 คน ติดเชื้อ 1 ราย อัตราการติดเชื้อ1.04 ซาอุดิอาระเบีย 254 คน ติดเชื้อ 2 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.79 ศรีลังกา 165 คน ติดเชื้อ 1  ราย อัตราการติดเชื้อ 0.61 เนปาล 170 คน ติดเชื้อ 1 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.59 เบลเยี่ยม 1,162 คน ติดเชื้อ 6 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.52 และอื่นๆ 92,452 คน ติดเชื้อ 108 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.12

นพ.เฉวตสรร กล่าวต่อไปว่าสถานการณ์ประเทศไทยนั้น เมื่อมีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง พบว่า สถานการณ์เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหมดในรพ. รพ.สนาม และHospital (วันที่ 23 พ.ย.2564 เวลา 16.30 น.)จำนวน 201,595 เตียง ครองเตียง 69,588 เตียง หรือ ร้อยละ 34.52 และเตียงคงเหลือ 132,007 เตียง แบ่งเป็น เขตสุขภาพที่ 1-12 มีจำนวนเตียงทั้งหมด l 184,915 เตียง มีครองเตียง 61,074 เตียง หรือ ร้อยละ 33.03 เตียงคงเหลือ 123,841 เตียง กรุงเทพมหานคร  มีเตียงทั้งหมด 16,680 เตียง มีครองเตียง 8,514 เตียงหรือร้อยละ 51.04 เตียงคงเหลือ 8,166 เตียง

5 จังหวัดที่มีแนวโน้มการติดเชื้อสูงขึ้น ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พิษณุโลก และสิงห์บุรี  โดยจังหวัดที่มีการติดเชื้อเกิน 100 ราย คือ จ.เชียงใหม่ และอีก 4 จังหวัดที่เหลือมีผู้ติดเชื้อไม่เกิน100 ราย แต่มีแนวโน้มสูงขึ้น

  • คลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังติดเชื้อโควิด

ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเมื่อแยกตามคลัสเตอร์ต่างๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง มีดังนี้ Test&Go  โรงงาน/สถานประกอบการ ตลาด พิธีกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็น งานศพ งานกฐิน และงานแต่งงาน แคมป์คนงาน และโรงเรียน/สถานศึกษา

ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อของแรงงานต่างด้าว  7 วันย้อนหลัง พบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะพบในคลัสเตอร์โรงงาน/สถานประกอบการ แคมป์คนงาน และพิธีกรรมทางศาสนา   โดยเฉพาะแคมป์คนงาน เจ้าของกิจการและผู้ดูแลสถานประกอบการ ควรจะต้องนำแรงงานต่างด้าวพาไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งต่อให้เอกสารไม่ครบ วัคซีนเหล่านี้ไม่ต้องพิจารณา

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเพณีลอยกระทงที่ผ่านมา ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานเกี่ยวกับคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับงานลอยกระทง ซึ่งหากไม่มีคลัสเตอร์ แสดงว่าความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยดี และทุกคนช่วยกันระมัดระวัง ทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อ  และจะทำให้การเปิดประเทศมีความมั่นใจมากขึ้น